Cyfryngau Myfyrwyr

Mae gan Undeb y Myfyrwyr gymuned cyfryngau myfyrwyr gweithgar i holl ddarpar newyddiadurwyr.

Mae ein pedair sianel cyfryngau yn darparu myfyrwyr gyda phwynt gwybodaeth ar gyfer bywyd myfyrwyr yng Nghaerdydd, gan roi darllediadau newyddion cynhwysfawr, tanio dadleuon a thrafodaethau, ac yn dal hanfod bywyd myfyrwyr yn y ddinas.

Mae timau ymroddedig o fyfyrwyr yn cynhyrchu papur newydd wythnosol, Gair Rhydd, cylchgrawn ffordd o fyw bob pythefnos, Quench, gorsaf radio Xpress a gorsaf deledu CUTV.

Mae cyfryngau myfyrwyr yn chwilio am recriwtiaid yn aml. Nid oes aelod arferol – mae'r rheiny sydd yn rhan ohono o gefndiroedd amrywiol, yn astudio popeth o ffiseg i athroniaeth, a chyn gynted â bod gennych yr angerdd a’r brwdfrydedd, bydd yna groeso mawr yn eich aros.

Cofiwch hefyd fod yna gyfleon cyffrous i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol yn cynnwys ysgrifennu i wefannau Llais y Maes a Pobl Caerdydd.

Gair Rhydd

Wedi'i sefydlu yn 1972, Gair Rhydd yw papur wythnosol myfyrwyr Prifysgol Caerdydd sy'n canolbwyntio ar newyddion, chwaraeon a digwyddiadau'r Campws.

Quench

Cylchgrawn fisol myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn cynnwys erthyglau amrywiol am gerddoriaeth, ffilm, ffasiwn, harddwch a mwy.

Xpress Radio

Mae Xpress yn orsaf radio sydd wedi ennill gwobrau sy'n darlledu'n ystod y tymor. Mae'r rhaglenni yn trafod pynciau amrywiol fel cerddoriaeth y Brifddinas a chwaraeon.

Cardiff Union TV

Mae sianel deledu CUTV yn darlledu am ddigwyddiadau amrywiol yn y Brifysgol, boed yn gemau rygbi neu'n fideos i groesawu glas-fyfyrwyr.

Cysylltwch â ni

I wybod mwy, dewch i'r swyddfa am sgwrs neu cysylltwch â:

Gair Rhydd