Cyfryngau Myfyrwyr

Os oes gennych chi ddiddordeb yn y cyfryngau pam na wnewch chi ysgrifennu ar gyfer papur newydd y myfyrwyr, Gair Rhydd; neu i'r cylchgrawn am fywyd myfyrwyr, Quench, neu weithio i orsafoedd radio a theledu'r myfyrwyr, Xpress Radio a CUTV? 

Cofiwch hefyd fod yna gyfleon cyffrous i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol yn cynnwys ysgrifennu i wefannau Llais y Maes a Pobl Caerdydd.

gair-rhydd

Gair Rhydd

Wedi'i sefydlu yn 1972, Gair Rhydd yw papur wythnosol myfyrwyr Prifysgol Caerdydd sy'n canolbwyntio ar newyddion, chwaraeon a digwyddiadau'r Campws.

The cover of the November 2015 issue of Quench magazine

Quench

Cylchgrawn fisol myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn cynnwys erthyglau amrywiol am gerddoriaeth, ffilm, ffasiwn, harddwch a mwy.

xpress-radio

Xpress Radio

Mae Xpress yn orsaf radio sydd wedi ennill gwobrau sy'n darlledu'n ystod y tymor. Mae'r rhaglenni yn trafod pynciau amrywiol fel cerddoriaeth y Brifddinas a chwaraeon.

CUTV

Cardiff Union TV

Mae sianel deledu CUTV yn darlledu am ddigwyddiadau amrywiol yn y Brifysgol, boed yn gemau rygbi neu'n fideos i groesawu glas-fyfyrwyr.

Cysylltwch â ni

I wybod mwy, dewch i'r swyddfa am sgwrs neu cysylltwch â:

Gair Rhydd