Siopau a Gwasanaethau

Three students walking through the hallways of the Students' Union.

Yn ogystal â lleoedd i gymdeithasu a bwyta, dyma beth sydd i gynnig i chi tu fewn i adeilad yr Undeb.

Mae'r Brifysgol yn rhan o rwydwaith Prifysgolion Santander. O ganlyniad mae cymuned y Brifysgol yn elwa o nifer o fuddiannau. Ymhlith y rhain mae gwasanaeth wedi'i deilwra gan staff sydd wedi'u cymhwyso'n llawn ac amrywiaeth o nwyddau gyda rhai ohonynt yn unigryw i fyfyrwyr y Brifysgol.

Mae hyn yn cynnwys cyfraddau ffafriol ar gynilion, morgeisi ac yswiriant y cartref yn ogystal â chynghorwyr bancio sy'n arbenigwyr bancio i fyfyrwyr.

I ddarganfod mwy, ewch i wefan Undeb y Myfrwyr.

Siop Lyfrau Blackwell yw un o lyfrwerthwyr academaidd arweiniol y DU ac mae wedi'i lleoli ar lawr gwaelod Undeb y Myfyrwyr. Mae Blackwell yn cysylltu gydag adrannau'r Brifysgol i sicrhau bod ganddynt y llyfrau academaidd angenrheidiol sydd eu hangen arnoch.

Mae'r Swyddfa Docynnau yn gwerthu tocynnau ar gyfer ein holl nosweithiau clwb poblogaidd, digwyddiadau arbennig, gigs a llawer mwy. Mae'r swyddfa docynnau ar-lein hefyd felly gallwch brynu tocynnau tra eich bod yn ymlacio gartref.

Mae Cutting Edge wedi'i leoli ar lawr gwaelod adeilad Undeb y Myfyrwyr. Mae'n cynnig gwasanaeth trin gwallt i ddynion a merched ac yn rhoi gostyngiad i fyfyrwyr NUS.

Mae'r Siop TG yn darparu gliniaduron a chyfrifiaduron pen desg sydd wedi'u hintegreiddio i rwydwaith Prifysgol Caerdydd i fyfyrwyr a staff.

Gallwch brynu cyfrifiaduron mewn un taliad, neu ymestyn y taliadau dros gyfnod o fisoedd yn dibynnu ar eich gofynion ariannol.

Mae'r siop TG hefyd yn darparu gliniaduron a chardiau SIM. Yn olaf, mae'n gwerthu amrywiaeth eang o offer swyddfa ac offer cyfrifiadurol.

Mae Siop Swyddi Unistaff yn wasanaeth sy'n rhad ac am ddim sy'n cael ei ddarparu gan Undeb y Myfyrwyr i helpu myfyrwyr Prifysgol Caerdydd i ddod o hyd i waith dros dro.

Cardiff Student Letting yw ein hasiantaeth gosod tai . Mae wedi'i lleoli ar lawr gwaelod Undeb y Myfyrwyr ym Mhlas-y-Parc. Cardiff Student Letting oedd yr asiantaeth gyntaf a berchnogir gan Undeb Myfyrwyr yn y DU.

Cardiff Student Letting yw un o'r unig asiantaethau yng Nghaerdydd nad yw'n codi ffi asiantaeth i fyfyrwyr sy'n rhentu wrthynt.

Y Ganolfan Argraffu yw'r siop ar gyfer eich holl anghenion argraffu. P'un a oes angen i chi gasglu ambell boster neu daflen i hyrwyddo digwyddiad cymdeithasol, angen llungopïo nodiadau darlith ar ran ffrindiau neu argraffu'r traethawd a gymerodd misoedd i'w ysgrifennu, gall Y Ganolfan Argraffu eich helpu.

Mae'r Ganolfan Argraffu hefyd yn cynnig gostyngiadau i fyfyrwyr a chanddynt gerdyn NUS.

Mae Siop WHSmith yr Undeb yn cynnig amrywiaeth eang o nwyddau i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd; o frechdanau i nwyddau angenrheidiol i ddillad Prifysgol Caerdydd a dillad chwaraeon.

Mae Undeb y Myfyrwyr yn cynnig cyngor am ddim sy’n gyfrinachol, yn ddi-duedd ac yn annibynnol drwy'r Gwasanaeth Cyngor i Fyfyrwyr. Mae’r tîm yn cynnig cyngor, gwybodaeth, eiriolaeth a chynrychiolaeth i holl fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Mae’r gwasanaeth yn cael ei gyflawni drwy apwyntiadau, galw heibio, ebost a ffôn. Mae’n ymgymryd â gweithgareddau eraill hefyd i ddatblygu ymwybyddiaeth o hawliau a chyfrifoldebau yn ogystal â chefnogi iechyd a lles myfyrwyr.

I ddysgu mwy, ewch i wefan Cyngor i Fyfyrwyr