Clybiau a chymdeithasau

Mae gennym dros 200 o gymdeithasau a mwy na 60 o glybiau chwaraeon sy'n cynnig rhywbeth i bawb.

O gymdeithasau cyrsiau i gymdeithas Harry Potter, a rygbi a gorffbel, mae gan Undeb y Myfyrwyr ddigon o opsiynau ar gael i lenwi’ch amser rhydd ac i’ch hybu chi i roi cynnig ar bethau newydd.

Yr Undeb Athletau

Mae’r Undeb Athletau yn gorff sy’n cefnogi bob gweithgaredd chwaraeon yn Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Rydym yn cefnogi myfyrwyr sydd yn rhedeg dros 60 o glybiau chwaraeon gan gynnwys chwaraeon unigol a thîm, chwaraeon yr awyr agored, chwaraeon dŵr a chrefftau ymladd.

Rydym yn credu bod chwaraeon yn gallu cyfrannu’n bositif i brofiad myfyrwyr, gan chwarae rôl i helpu adeiladu grwpiau cymdeithasol a chefnogaeth, cadw myfyrwyr yn heini, ac yn bwysicach, cynnig cyfle gwerthfawr i unigolion i ddatblygu eu hun.

Cymdeithasau

Gall ymuno â chymdeithas neu bwyllgor yn Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd ehangu eich rhwydwaith o ffrindiau, eich helpu chi i fagu hyder ac i sicrhau bod eich amser yng Nghaerdydd yn fythgofiadwy. Cofiwch hefyd am y Gym Gym, (y Gymdeithas Gymraeg), sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr Cymraeg o Brifysgol Caerdydd i gymdeithasu. Gyda dros 200 o gymdeithasau, mae yna nifer o ffyrdd i chi lenwi’ch amser rhydd rhwng eich astudiaethau.

Dyma restr lawn o’n cymdeithasau, neu os nad ydych chi'n medru dod o hyd i un sydd yn cwrdd â’ch anghenion, yna beth am ddechrau cymdeithas eich hun?

Sut i ymuno

Gallwch ymuno â chymdeithasau a chlybiau chwaraeon ar-lein ar unrhyw adeg o’r flwyddyn neu yn ystod y Ffair Cymdeithasau a Chwaraeon yn ystod Wythnos y Glas.

Neu, beth am gael blas drwy ein cynllun Rhowch gynnig arni?