Undeb y Myfyrwyr

Students' Union
Mae Undeb y Myfyrwyr yn cynnig ystod amrywiol a chynhwysol o weithgareddau a gwasanaethau i gyfoethogi bywyd myfyrwyr.

Daeth Undeb y Myfyrwyr Caerdydd yn bumed yn y DU yn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2016.

Yn cael ei rhedeg gan fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr, mae'r Undeb yn cynnig rhaglen wych o adloniant, clybiau amrywiol a chymdeithasau ac ystod gynhwysfawr ac eang o wasanaethau lles, cyngor a gwybodaeth. Cewch bob agwedd o fywyd myfyriwr o fewn un adeilad pwrpasol.

Y Plas

Lleoliadau a chymdeithasu

Nosweithiau clwb poblogaidd, digwyddiadau cerddorol, clwb comedi a thafarn.

The Taf Students' Union

Ble i fwyta

Gyda phedair canolfan fwyd yn ogystal â siop yr Undeb, mae digon o ddewis ar eich cyfer.

Undeb y Myfyrwyr

Siopau a Gwasanaethau

Popeth rydych ei angen o dan un to – siopau, banc a hyd yn oed siop trin gwallt.

Undeb Myfyrwyr

Clybiau a chymdeithasau

Mae gennym dros 200 o glybiau chwaraeon a chymdeithasau amrywiol.

Cyfryngau'r Myfyrwyr

Cyfryngau Myfyrwyr

Rhowch gynnig ar weithio ar bapur newydd, cylchgrawn, radio neu orsafoedd teledu'r myfyrwyr.

Undeb y Myfyrwyr 2

Swyddi a Sgiliau

Ymunwch â 1,000 o fyfyrwyr arall sydd yn rhoi eu hamser i helpu yn y gymuned.