Gwasanaethau Cyfrifiadurol

Rydym yma i’ch helpu chi i fanteisio ar ein hamrywiaeth o wasanaethau TG yn ystod eich amser yn y Brifsygol.

Gwasnaethau Cyfrifiadura
Ystafell gyfrifiaduron Ysgol y Gyfraith.

Gallwch gael mynediad at amrywiaeth o gefnogaeth, offer ac adnoddau TG i helpu gyda'ch astudiaethau.

Mae gan ein myfyrwyr fynediad i:

  • mynediad am ddim i Microsoft Office 365 Suite o offer a rhaglenni ar gyfer hyd eich astudiaeth
  • rhwydwaith di-wifr ar draws y Brifysgol gyfan, sy'n rhad ac am ddim, ac ar gael ar gampysau Cathays a Pharc y Mynydd Bychan yn ogystal â phreswylfeydd a berchnogir gan y Brifysgol.
  • ystafelloedd cyfrifiadura (gan gynnwys rhaid sydd ar agor 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos) ar draws y ddau gampws
  • mae cefnogaeth TG ar gael i staff a myfyrwyr yn Repair IT yn Undeb y Myfyrwyr.
  • mynediad at gefnogaeth TG 24/7; mynediad i'r Clinig TG yn Undeb y Myfyrwyr; a mynediad i'r cyfleuster sgwrsio byw Desg y Gwasanaeth TG

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â'r Ddesg Gwasanaeth TG am gymorth a chyngor am ddefnyddio ein gwasanaethau TG:

Desg Gwasanaeth TG