Cyfleusterau a Gwasanaethau

Mae ystod eang o gyfleusterau a gwasanaethau cefnogaeth ar gael i chi fel myfyriwr Prifysgol Caerdydd.

Eu pwrpas yw i wneud gwaith yn haws i chi drwy'ch helpu i addasu i fywyd Prifysgol a rhoi gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth brydlon i chi neu i'ch arwain a chynghori pan angen.

Careers Adviser with Students

Cefnogi Myfyrwyr

Mae gennym amrywiaeth o wasanaethau yn ymroddedig i’ch helpu chi i wneud y mwyaf o'ch bywyd fel myfyriwr.

Students in a library

Llyfrgelloedd

Gyda thros 3,000 o fannau astudio mewn llyfrgelloedd ac ystafelloedd TG cyfleus a mynediad Wi-Fi eang, mae man astudio cyfforddus ar garreg y drws.

Students reading language books

Ieithoedd i bawb

Mae ein rhaglen Ieithoedd i Bawb yn rhedeg ochr yn ochr â’ch gradd er mwyn i chi fedru dysgu iaith wrth i chi astudio.

Four students sitting around a table in a crowded room.

Cyfleusterau ôl-raddedig

Yn cefnogi ein Hysgolion Academaidd drwy gynnig adnoddau ychwanegol o gyfleusterau astudio a chymdeithasol, yn ogystal â gweithdai a digwyddiadau ar gyfer myfyrwyr.

Gwasnaethau Cyfrifiadura

Gwasanaethau Cyfrifiadurol

Mae ystafelloedd cyfrifiadurol a mynediad Di-wifr ar draws y ddau gampws, yn ogystal â chlinigau TG, siop i brynu, atgyweirio neu i rentu cyfrifiaduron a mwy.

Lady sitting at a table eating a muffin.

Dilyn eich crefydd

Mae gan Gaerdydd hanes cryf o amrywiaeth o ran ffydd a diwylliant, ac mae'n croesawu myfyrwyr o ystod eang o gefndiroedd.

Lady and five children holding an inflatable daffodil.

Y Feithrinfa

Mae'r Feithrinfa'n croesawu plant myfyrwyr a staff, rhwng 10 wythnos oed a phum mlwydd oed.