Caerdydd a Chymru

Mae Caerdydd yn ddinas hyfryd a llewyrchus sy’n cael ei chydnabod yn eang fel lle rhagorol i fyw ac i astudio ynddo.

Mae’n cyfuno holl fanteision lleoliad cyfeillgar, rhad a chryno â chyfleusterau diwylliannol ac adloniadol prifddinas fodern.

Canolfan Mileniwm Cymru

Dinas fywiog

Pa bynnag ffordd rydych chi'n dewis ymlacio, mae gan Gaerdydd rywbeth i gynnig i chi.

Beach coastline

Cymru

Gwlad unigryw a chyfeillgar, gyda rhai o olygfeydd naturiol mwyaf godidog yn y byd a thraddodiad hanesyddol gyfoethog i'w archwilio.

Ffeithiau a ffigyrau

  • 30,180 o fyfyrwyr
  • 330 o barciau a gerddi
  • 354,300 o bobl