Gwnewch y mwyaf o'r cyfleoedd a'r profiadau sydd ar y ddau gampws ac ym mhrifddinas fywiog Cymru.

Y ddau gampws

Parc Cathays neu Parc y Mynydd Bychan? Darganfyddwch pa un o’r ddau gampws mawr cyfleus y byddwch chi’n astudio ynddo.

Cyfleusterau a Gwasanaethau

Rydym yn awyddus eich bod yn mwynhau eich amser gyda ni drwy eich cefnogi chi gyda’ch astudiaethau.

Undeb y Myfyrwyr

Yn darparu adloniant, bwyd a diod, clybiau a chymdeithasau, gwasanaethau lles, cyngor a gwybodaeth.

Caerdydd a Chymru

Mae Caerdydd yn ddinas lewyrchus a hardd sy’n cael ei chydnabod yn eang fel lle rhagorol i fyw ac i astudio ynddo.

Costau Byw

Mae Caerdydd ymhlith dinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Defnyddiwch ein cyfrifiannell costau byw i gyfri’r ceiniogau.

Siarter y Myfyrwyr

Yn amlinellu’r rolau, cyfrifoldebau a’r disgwyliadau sydd gennym i sicrhau eich bod yn cael profiad o ansawdd uchel gyda ni.