Gwnewch y mwyaf o'r cyfleoedd a'r profiadau sydd ar y ddau gampws ac ym mhrifddinas fywiog Cymru.

Gwasanaethau I Fyfyrwyr

Siarter y Myfyrwyr

Yn amlinellu’r rolau, cyfrifoldebau a’r disgwyliadau sydd gennym i sicrhau eich bod yn cael profiad o ansawdd uchel gyda ni.

Cefnogi a Lles Myfyrwyr

Mae gennym amrywiaeth o wasanaethau yn ymroddedig i’ch helpu chi i wneud y mwyaf o'ch bywyd fel myfyriwr.

Undeb y Myfyrwyr

Yn darparu adloniant, bwyd a diod, clybiau a chymdeithasau, gwasanaethau lles, cyngor a gwybodaeth.

Ieithoedd i bawb

Mae ein rhaglen Ieithoedd i Bawb yn rhedeg ochr yn ochr â’ch gradd er mwyn i chi fedru dysgu iaith wrth i chi astudio.

Chwaraeon

Rydym yn cynnig mwy na 60 o glybiau chwaraeon yn amrywio o bêl-droed a thennis i grefft ymladd a chwaraeon dŵr.

Costau Byw

Mae Caerdydd ymhlith dinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Defnyddiwch ein cyfrifiannell costau byw i gyfri’r ceiniogau.

Caerdydd a Chymru

Fel prifddinas Cymru, mae Caerdydd yn ddinas hyfryd a llewyrchus sy’n cael ei chydnabod ynn eang fel lle rhagorol i fyw ac i astudio ynddo.