Croeso i Brifysgol Caerdydd

Rydych bellach yn rhan o gymuned ôl-raddedig lewyrchus mewn Prifysgol sydd yn adnabyddus ar draws y byd am ymchwil ac addysg o safon.

Professor Terry Marsden

"Congratulations on receiving an offer of a place at Cardiff University. Information has been provided for you here which will tell you more about your studies, funding opportunities and life at Cardiff. We look forward to you joining our postgraduate community."

Professor Terry Marsden, Dean of the University Graduate College

Rheoli eich cais

Hands resting on a notebook

I gael mynediad i'ch cofnod

Mewngofnodwch i system rheoli gwybodaeth myfyrwyr (SIMS) i reoli eich cais.

Cysylltwch â ni

Facebook logo

Hoffwch ein tudalen ar Facebook

Mae myfyrwyr ôl-raddedig presennol a disgwyliedig yn medru gofyn cwestiynau a chyfathrebu ar ein wal.

Twitter logo

Ymunwch â'r sgwrs

Dilynwch @cardiffuniPG ar Twitter ar gyfer cyfleoedd cyllido, y newyddion diweddaraf a mwy.

Bywyd yng Nghaerdydd

Four students sitting around a table in a crowded room.

Canolfan y Graddedigion

Cyfleuster ymroddedig i’n hôl-raddedigion, sydd yn cefnogi ein hysgolion academaidd drwy gynnig adnoddau ychwanegol o le, cyfleusterau astudio a chymdeithasol, gweithdai a digwyddiadau.

Two male PG students walking out of a building

Coleg Graddedigion y Brifysgol

Yn cefnogi gwaith ein hysgolion academaidd a’n goruchwylwyr i ddarparu profiad dyrchafedig i fyfyrwyr ymchwil.

Two birds singing

Ieithoedd i Bawb

Mae Ieithoedd I Bawb (LfA) yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr i wella neu ddysgu iaith newydd am ddim.

Cardiff Student Letting

Cardiff Student Letting

Yn cael ei redeg gan Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, mae’r asiantaeth yn helpu myfyrwyr i gael tai gan berchenogion ag enw da.

Private sector housing

Llety Sector Preifat

Mae’r swyddfa llety yn cynnig rhestrau am ddim i fyfyrwyr presennol a disgwyliedig o lety yn y sector preifat heb unrhyw dal.

John Lewis a Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Dinas Caerdydd

Dysgwch mwy am ddinas gyffrous fydd yn gartref i chi cyn hir.

Students outside Talybont Court

Llety Prifysgol ar gyfer myfyrwyr o'r UE a thramor

I weld rhestr lawn o breswyliadau’r Brifysgol ar gyfer ôl-raddedigion a sut i archebu lle unigol.

Materion Ariannol

PG students applying for funding

Arian

Mae’n debygol y bydd sicrhau cyllid yn ystyriaeth bwysig i chi fel myfyriwr ôl-raddedig. Dyma'r opsiynau sydd ar gael gan gynnwys y rhai a gynigir gennym ni a chan sefydliadau allanol.

UK Currency

Cyfrifiannell Costau Byw

Mae Caerdydd yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy'r DU. I weld faint o arian fyddwch yn defnyddio, defnyddiwch ein cyfrifiannell Costau Byw.

Canllaw Amgen ar gyfer Cyllid Ôl-raddedig

Manylion ar sut i chwilio a gwneud cais am ffynonellau amgen o gyllid – yn enwedig elusennau – sydd yn rhoi gwobrwyo myfyrwyr presennol a disgwyliedig.