Ffioedd dysgu

Mae ffioedd Ôl-raddedig yn dibynnu ar y cwrs, modd a lefel o astudio.

Rhagor o wybodaeth os oes angen i chi dalu blaendal tuag at eich ffioedd dysgu er mwyn diogelu eich lle astudio.

Nodwch fod y dogfennau isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Gwybodaeth ffioedd myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir

Ffioedd cyrsiau a addysgir ar gyfer mynediad 2017/18

Ffioedd cyrsiau a addysgir ar gyfer mynediad 2016/17

Gwybodaeth am ffioedd ar gyfer myfyrwyr Ymchwil ôl-raddedig

Ffioedd cyrsiau ymchwil ar gyfer mynediad 2017/18

Ffioedd cyrsiau ymchwil ar gyfer mynediad 2016/17

Staws ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol

Mae statws ffioedd dysgu'n cael eu penderfynu yn ystod cyfnod prosesu ceisiadau, felly nid ydym yn gallu cadarnhau hyn o flaen llaw na chynghori am benderfyniadau statws ffioedd.

Os ydych yn ansicr o statws eich ffioedd, dylech gyfeirio at ein Egwyddorion arweiniol o asesu ffioedd. (Nodwch, mae'r ddogfen ar gael yn Saesneg yn unig)