Pam Prifysgol Caerdydd?

Caerdydd yw un o brifysgolion addysgu ac ymchwil mwyaf Prydain. Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein haddysgu a'r cymorth rydym yn ei roi i ôl-raddedigion.

Mae'r fideo isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Gwyliwch fideo am ansawdd addysgu Prifysgol Caerdydd.

Rhagoriaeth mewn Addysgu

Rydym yn cynnal y safon uchel o ran addysgu er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn ennill gwybodaeth, sgiliau a phrofiad sydd o werth ar hyd eu hoes.

  • Addysgu rhagorol wedi’i lywio a’i arwain gan ymchwil ac ysgolheictod o’r radd flaenaf – byddwch yn elwa ar ein hymagwedd o ran partneriaethau.
  • Rydym yn gydnabyddedig ac yn uchel ein parch ymhlith cyflogwyr a chyrff proffesiynol, ac rydym yn cynnal partneriaethau cryf gyda mwy na 60 o gyrff proffesiynol.
  • Caiff llawer o’n rhaglenni eu datblygu drwy gydweithredu’n agos â chyflogwyr.
  • Yn ogystal â datblygu sgiliau sy’n benodol i raglen, gallwch fanteisio ar ystod o gyfleoedd hyfforddi er mwyn gwella sgiliau generig trosglwyddadwy ymhellach a werthfawrogir yn fawr gan gyflogwyr.
Canolfan Mileniwm Cymru

Caerdydd

Yn fywiog, hyderus a chosmopolitaidd, mae dinas Caerdydd yn cynnig rhywbeth i bawb. O gyffro'r bywyd dinesig i heddwch a thawelwch yr arfordir a'r cefn gwlad cyfagos.

Two female student journalists using film equipment

Rhagolygon Gyrfa

Mae lefelau cyflogadwyyedd graddedigion Prifysgol Caerdydd yn uchel ac yn cael eu tanategu gan raglenni Meistr perthnasol ac ansawdd dysgu safonol.

Students reading language books

Ieithoedd i bawb

Mae ein rhaglen Ieithoedd i Bawb yn rhedeg ochr yn ochr â’ch gradd er mwyn i chi fedru dysgu iaith wrth i chi astudio.

Four students sitting around a table in a crowded room.

Cyfleusterau ôl-raddedig

Yn cefnogi ein Hysgolion Academaidd drwy gynnig adnoddau ychwanegol o gyfleusterau astudio a chymdeithasol, yn ogystal â gweithdai a digwyddiadau ar gyfer myfyrwyr.