Tiwtoriaid Personol

Rydym yn pennu Tiwtor Personol ar gyfer pob myfyriwr ar ddechrau eu rhaglen academaidd.

Two women sitting at a desk and having a conversation.

Bydd cyfarfodydd gyda'ch tiwtor personol yn digwydd o leiaf unwaith bob semester. Bydd eich Ysgol yn medru cysylltu â chi am amlder y cyfarfodydd a'r system Tiwtora Personol sy'n cael ei weithredu yn yr Ysgol.

Bydd eich tiwtor personol yn gallu rhoi cyngor i chi a chynnal arolwg o'ch profiadau addysgu a dysgu.

Os ydych yn cael anawsterau, bydd eich Tiwtor Personol ar gael i wrando a phan yn bosib eich darparu gydag arweiniad proffesiynol neu eich arwain at gefnogaeth addas. 

Mewn nifer o ysgolion, mae tiwtoriaid personol yn gyfle i drafod eich amcanion gyrfaol, cyflogadwyedd a datblygiad proffesiynol.

Myfyrwyr Cymraeg

Gallwch ofyn am diwtor personol sy'n siarad Cymraeg, cyhyd â bod aelodau o'r staff addysgu yn eich maes pwnc chi sy'n medru'r Gymraeg. Os nad oes aelodau o'r staff addysgu yn medru'r Gymraeg, gofynnir i aelod priodol o staff o Ysgol arall sy'n medru'r Gymraeg eich tiwtora chi.

Yn Ysgol y Gymraeg i ac yn y Ganolfan Cymraeg i Oedolion mae gan yr holl fyfyrwyr diwtoriaid Cymraeg eu hiaith.