Rhys Govier

Dysgwch sut mae’r cwrs MSc Cynaliadwyedd, Cynllunio a Pholisi Amgylcheddol wedi cynnal diddordeb Rhys yn yr amgylchedd a’i baratoi ar gyfer ei rôl ddilynol fel Cynlluniwr Graddedig gyda Savills.

"Mae gan Gaerdydd holl nodweddion dinas fawr ond ar raddfa fwy cryno. Mae yna ddigonedd o ddigwyddiadau chwaraeon a diwylliannol yn digwydd sy'n ei wneud yn le gwych i fyw ynddo. Mae'n addas iawn i'r myfyriwr ac i'r gweithiwr proffesiynol ifanc."

Rhys Govier, MSc Cynaliadwyedd, Cynllunio a Pholisïau Amgylcheddol

"Ar ôl astudio am radd BSc yng Nghaerdydd, dewisais barhau yn yr Ysgol Cynllunio a Daearyddiaeth ar yr MSc Cynaliadwyedd, Cynllunio a Pholisi Amgylcheddol.

"Llwyddodd y radd Meistr i ddiwallu fy niddordeb brwd yn yr amgylchedd a hwyluso dilyniant fy ngyrfa, gyda’r nod o ddod yn Aelod Siartredig o’r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol - y corff achrededig ar gyfer Cynllunwyr Tref. Yn dilyn fy astudiaethau, rwyf i wedi sicrhau swydd gyda Savills fel Cynllunydd Graddedig ac yn gobeithio byw yng Nghaerdydd am y dyfodol rhagweladwy.

"Yn ystod fy astudiaethau fe ddes i’n aelod brwd o Glwb Crwydro a Cherdded Prifysgol Caerdydd, oedd yn gyfle i weld llawer o’r hyn sydd gan gefn gwlad a mynyddoedd de Cymru (a thu hwnt) i’w gynnig.

“Rwyf i hefyd wedi manteisio ar y cyfle i ehangu fy astudiaethau drwy Ganolfan Dysgu Gydol Oes y Brifysgol lle byddaf gobeithio yn parhau i ddysgu, datblygu diddordebau a chyfarfod â phobl newydd.”