Cyfraith Hawliau Dynol

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae chwyldro hawliau dynol y 50 mlynedd diwethaf wedi cael effaith enfawr. Mae cytundebau hawliau dynol byd-eang a rhanbarthol nawr yn trwytho codau cyfreithiol domestig, gan ad-drefnu llawer o egwyddorion cyfraith sifil a chyfraith gyffredin. Mae'r rhaglen hon yn dadansoddi effaith domestig a rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig a'r confensiynau Ewropeaidd mawr yn feirniadol.

Nodwch fod y rhaglenni hyn yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Cyfraith Hawliau Dynol LLM Amser llawn
Cyfraith Hawliau Dynol LLM Rhan-amser
Dewch i'n gweld yn ein Ffair Wybodaeth ar 22 Chwefror 2018.
Ysgoloriaeth gwerth £3,000 yr un i fyfyrwyr y DU/UE yn dechrau cwrs gradd Meistr yn Medi 2017.

Cyrsiau cysylltiedig