Hanes

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Datblygu dealltwriaeth soffistigedig o'r themâu neu destunau rydych chi’n eu gweld yn wirioneddol ddiddorol, mewn rhaglen hyblyg sy’n cynnig amrywiaeth cronolegol, daearyddol a thematig.

Byddwch yn meithrin sylfaen drylwyr mewn ymchwil a damcaniaeth hanesyddol, gyda dewis da o fodiwlau sy’n rhychwantu’r cyfnodau canoloesol i’r cyfnod modern, ar draws y byd.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Hanes MA Amser llawn
Hanes MA Rhan-amser
Ysgoloriaeth gwerth £3,000 yr un i fyfyrwyr y DU/UE yn dechrau cwrs gradd Meistr yn Medi 2019.

Cyrsiau cysylltiedig