Ieithyddiaeth Fforensig

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r rhaglen hon yn cyflwyno hyfforddiant mewn dulliau ymchwil ar gyfer archwilio iaith gyfreithiol, yn ogystal â lleoliad ymarferol ar brosiect ymchwil. Gan ddatblygu eich dealltwriaeth o ddadleuon cyfoes, byddwch yn dysgu i werthuso tystiolaeth o faterion fforensig a dadansoddi’r defnydd o iaith yn feirniadol mewn cyd-destunau ac ymchwil ar iaith a’r gyfraith.

Nodwch fod y rhaglenni hyn yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Ieithyddiaeth Fforensig MA Amser llawn
Three PG students standing outside. One of them is holding a Cardiff University postgraduate brochure.

Diwrnod Agored

Dewch i'n gweld yn ein Diwrnod Agored ar 22 Tachwedd 2017.
Postgraduate loan

Benthyciad ôl-raddedig

Mae benthyciadau gwerth hyd at £10,280 ar gael i fyfyrwyr y DU/UE yn dechrau eu gradd Meistr ym mlwyddyn Academaidd 2017/18.

Cyrsiau cysylltiedig