Heneiddio, Iechyd a Chlefydau

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r cwrs hwn yw cynnig cyfle i fyfyrwyr o amrywiaeth o sefyllfaoedd iechyd a gofal cymdeithasol ymchwilio i anghenion iechyd ac anghenion cymdeithasol cymhleth pobl hŷn sy’n byw yn y gymdeithas sydd ohoni.

Mae’n ceisio cyflawni hynny drwy ddarparu addysg ryngddisgyblaethol, ac o safon ym maes heneiddio, iechyd a chlefydau.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Heneiddio Iechyd a Chlefyd MSc Amser llawn
Heneiddio Iechyd a Chlefyd MSc Rhan-amser
Rhagor o wybodaeth am astudio ôl-raddedig yng Nghaerdydd yn ein Diwrnod Agored ar 21 Tachwedd 2018.

Cyrsiau cysylltiedig