Datblygu Sgiliau a Gweithlu (MSc)

Dyluniwyd y rhaglen hon, a addysgir yn Singapore, gan Brifysgol Caerdydd mewn partneriaeth â Sefydliad Dysgu Oedolion, Singapore.

Ffeithiau allweddol

Nifer Myfyrwyr newydd nesafApril 2017
Hyd2 blwyddyn
CymhwysterMSc
FfurfPart-time study at another institution
Cysylltu

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2018/19. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2018.

Blwyddyn un

Blwyddyn dau

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
DissertationSIT90460 credits
Research Methods and Techniques in ContextSIT90330 credits
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2017/18)

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2017/18)