Seiciatreg (MSc)

Mae'r cwrs yn addas ar gyfer gweithwyr proffesiynol meddygol ac iechyd eraill sy’n dymuno meithrin gwybodaeth drylwyr o syniadau ac arferion cyfredol mewn seiciatreg. Mae’r MSc mewn Seiciatreg yn gwrs dysgu o bell mewn perthynas ag addysgu, ond mae gofyn teithio i Gaerdydd, neu i ganolfan arholiadau arall, ar gyfer yr arholiadau terfynol.

Ffeithiau allweddol

Nifer Myfyrwyr newydd nesafMedi 2017
Hyd3 blwyddyn
CymhwysterMSc
FfurfPart-Time - Distance Learning
Ffyrdd eraill i astudio cwrs hwn
Cysylltiad (au) Tiwtoriaid Derbyn Myfyrwyr

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2018/19. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2018.

Blwyddyn un

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Anxiety Disorders and DepressionMET46120 credits
Psychosis and Bipolar DisorderMET46220 credits
Behavioural Disorders and DementiaMET46320 credits

Blwyddyn dau

Blwyddyn tri

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
DissertationMET45460 credits
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2017/18)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2017/18)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.