Newyddiaduraeth Gyfrifiadurol a Data (MSc)

Mae'r cwrs hwn yn cynnig y profiad a’r sgiliau sydd eu hangen i fyfyrwyr ddatblygu a chael cyflogaeth mewn meysydd sy'n dod i'r amlwg yn y diwydiant.

Ffeithiau allweddol

Nifer Myfyrwyr newydd nesafMedi 2017
Hyd1 blwyddyn
CymhwysterMSc
FfurfAmser llawn
Cysylltiad (au) Tiwtoriaid Derbyn Myfyrwyr
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2017/18)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2017/18)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.