Cyrsiau trosi

PG student studying in the park

Ym Mhrifysgol Caerdydd rydym yn cynnig nifer o gyrsiau trosi sy'n eich galluogi i astudio mewn pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd neu yrfa israddedig, i'ch cefnogi gyda newid gyrfa.

Manteision cwrs trosi

Mae nifer o fanteision i astudio cwrs trosi ôl-raddedig, gan gynnwys:

  • parhau i astudio ar lefel ôl-raddedig
  • datblygu sgiliau newydd a dealltwriaeth o bwnc newydd
  • cyflymu newid gyrfa
  • ehangu eich sgiliau
  • cynyddu eich hyder yn eich gallu i gael swydd mewn maes penodol
  • dilyn galwedigaeth sy'n cyd-fynd â'ch diddordebau ac sy'n fwy rhoi mwy o foddhad i chi.

Cyrsiau trosi sydd ar gael

Rydym yn cynnig y cyrsiau trosi canlynol ym Mhrifysgol Caerdydd lle nad oes angen gwybodaeth ymlaen llaw neu radd yn y pwnc:

Gweinyddu Busnes (MBA)
Strategaeth Busnes ac Entrepreneuriaeth (MSc)

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y rhaglenni canlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig neu brofiad gwaith perthnasol:

Rheoli Adnoddau Dynol (MSc)
Rheoli Adnoddau Dynol Rhyngwladol (MSc)
Rheoli Rhyngwladol (MSc)
Logisteg a Rheoli Gweithrediadau (MSc)
Rheoli'r Cyfryngau (MBA)

Cyfrifiadura (MSc)
Cyfrifiadura gyda Lleoliad (MSc)
Cyfrifiadura a Rheoli TG (MSc)
Cyfrifiadura a Rheoli TG gyda Lleoliad (MSc)

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y rhaglen ganlynol sy'n derbyn graddau israddedig o bynciau STEM neu bynciau nad ydynt yn rai STEM gyda thystiolaeth o brofiad gwaith rhaglennu proffesiynol addas.

Peirianneg Meddalwedd (MSc)

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y rhaglen ganlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig neu brofiad gwaith perthnasol:

Peirianneg Meinweoedd (MSc)

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y rhaglen ganlynol sy'n addas ar gyfer deintyddion, meddygon, biolegwyr, biocemegwyr, peiriannwyr biofeddygol, cemegwyr neu fferyllwyr.

Bioleg y Geg (MSc)

Mae'r rhaglenni canlynol yn derbyn graddedigion heb unrhyw addysg cynllunio ofodol blaenorol, i dderbyn achrediad proffesiynol llawn ar gwblhau'r radd ac ar ôl nifer angenrheidiol o flynyddoedd o brofiad gwaith perthnasol:

Cynllunio a Datblygu Rhyngwladol (MSc)
Cynllunio a Datblygu Gofodol (MSc)

You may wish to consider the following programmes, which accept undergraduate degrees from related fields of study or relevant work experience where some prior spatial planning education is required to gain full professional accreditation:

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y rhaglenni canlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig neu brofiad gwaith perthnasol lle mae angen ychydig o addysg cynllunio ofodol i ennill achrediad proffesiynol llawn:

Ymarfer Cynllunio (PGCert)
Cynaliadwyedd, Cynllunio a Pholisi Amgylcheddol (MSc)
Trafnidiaeth a Chynllunio (MSc)
Dylunio Trefol (MA)
Datblygu Trefol a Rhanbarthol (MSc)

Gofalu am Gasgliadau (MSc)
Arferion Cadwraeth (MSc)

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y rhaglen ganlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig neu brofiad gwaith perthnasol:

Islam ym Mhrydain Gyfoes (MA/PgDip)

Diploma Graddedig yn y Gyfraith (GDL) (GDip)

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y rhaglen ganlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig neu brofiad gwaith perthnasol:

Yr Agweddau Cyfreithiol ar Ymarfer Meddygol (LLM)

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y rhaglen ganlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig neu brofiad gwaith perthnasol:

Bioleg Canser a Therapiwteg (MSc)

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y rhaglen ganlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig:

Niwroddelweddu: Dulliau a Chymwysiadau (MSc)

Efallai byddwch yn dymuno ystyried y rhaglenni canlynol sy'n addas i chi os ydych wedi cwblhau hyfforddiant proffesiynol mewn maes fel iechyd meddwl, gofal cymdeithasol neu gwnsela (ee nyrsio, therapi galwedigaethol, gwaith cymdeithasol, seiciatreg, seicoleg glinigol, cwnsela) a blwyddyn o brofiad ôl-gymhwyster:

Therapïau Gwybyddol ac Ymddygiadol (Tystysgrif ôl-raddedig)
Therapïau Gwybyddol ac Ymddygiadol (Diploma ôl-raddedig)

Gwaith Cymdeithasol (MA)

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y rhaglenni canlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig neu brofiad gwaith perthnasol:

Plentyndod ac Ieuenctid (MSc)
Troseddau, Diogelwch a Chyfiawnder (MSc)
Addysg, Polisïau a Chymdeithas (MSc)
Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus (MSc)
Gwyddorau Cymdeithasol (MSc)