Cyrsiau trosi

PG student studying in the park

Ym Mhrifysgol Caerdydd rydym yn cynnig nifer o gyrsiau trosi sy'n eich galluogi i astudio mewn pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd neu yrfa israddedig, i'ch cefnogi gyda newid gyrfa.

Manteision cwrs trosi

Mae nifer o fanteision i astudio cwrs trosi ôl-raddedig, gan gynnwys:

  • parhau i astudio ar lefel ôl-raddedig
  • datblygu sgiliau newydd a dealltwriaeth o bwnc newydd
  • cyflymu newid gyrfa
  • ehangu eich sgiliau
  • cynyddu eich hyder yn eich gallu i gael swydd mewn maes penodol
  • dilyn galwedigaeth sy'n cyd-fynd â'ch diddordebau ac sy'n fwy rhoi mwy o foddhad i chi.

Cyrsiau trosi sydd ar gael

Rydym yn cynnig y cyrsiau trosi canlynol ym Mhrifysgol Caerdydd lle nad oes angen gwybodaeth ymlaen llaw neu radd yn y pwnc:

Gweinyddu Busnes (MBA)
Strategaeth Busnes ac Entrepreneuriaeth (MSc)

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y rhaglenni canlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig neu brofiad gwaith perthnasol:

Rheoli Adnoddau Dynol (MSc)
Rheoli Adnoddau Dynol Rhyngwladol (MSc)
Rheoli Rhyngwladol (MSc)
Logisteg a Rheoli Gweithrediadau (MSc)
Rheoli'r Cyfryngau (MBA)

Cyfrifiadura (MSc)
Cyfrifiadura gyda Lleoliad (MSc)
Cyfrifiadura a Rheoli TG (MSc)
Cyfrifiadura a Rheoli TG gyda Lleoliad (MSc)

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y rhaglen ganlynol sy'n derbyn graddau israddedig o bynciau STEM neu bynciau nad ydynt yn rai STEM gyda thystiolaeth o brofiad gwaith rhaglennu proffesiynol addas.

Peirianneg Meddalwedd (MSc)

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y rhaglen ganlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig neu brofiad gwaith perthnasol:

Peirianneg Meinweoedd (MSc)

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y rhaglen ganlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig neu brofiad gwaith perthnasol:

Islam ym Mhrydain Gyfoes (MA/PgDip)

Diploma Graddedig yn y Gyfraith (GDL) (GDip)

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y rhaglen ganlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig neu brofiad gwaith perthnasol:

Yr Agweddau Cyfreithiol ar Ymarfer Meddygol (LLM)

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y rhaglen ganlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig neu brofiad gwaith perthnasol:

Bioleg Canser a Therapiwteg (MSc)

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y rhaglen ganlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig neu brofiad gwaith perthnasol:

Niwroddelweddu: Dulliau a Chymwysiadau (MSc)

Gwaith Cymdeithasol (MA)

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y rhaglenni canlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig neu brofiad gwaith perthnasol:

Plentyndod ac Ieuenctid (MSc)
Troseddau, Diogelwch a Chyfiawnder (MSc)
Addysg, Polisïau a Chymdeithas (MSc)
Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus (MSc)
Gwyddorau Cymdeithasol (MSc)