Barn Cyflogwr

Mae Celtic Technologies yn Ymgynghoriaeth Amgylcheddol yng Nghaerdydd sy’n arbenigo mewn tir llygredig, yn enwedig gwaith Asesu Risgiau ac Adfer.

Mae’n cyflogi tua 60 o bobl a chafodd cysylltiadau agos gydag Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr dros flynyddoedd lawer.

Gwnaeth myfyrwyr ôl-raddedig a gyflogwyd o'r cwrs MSc mewn Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol argraff dda iawn ar y cwmni.

Mae rhan fwyaf o'n myfyrwyr ôl-raddedig a gyflogir gan y cwmni wedi ymgymryd â’u prosiect ymarferol ar gyfer eu traethawd estynedig gyda Celtic Technologies.

"Nid yn unig eu bod yn meddu ar y galluoedd sylfaenol yr ydym yn chwilio amdanynt - cyfathrebu da, gweithio mewn tîm, paradrwydd i ddysgu tra'n gweithio -ond eu bod yn gallu gosod eu hastudiaethau yng nghyd-destun gwaith. Mae'n gyfle gwych iddynt weld os ydynt yn hoffi'n gwaith ni ac os ydyn ni'n eu hoffi nhw. Mae'n broses sy'n gweithio'r ddwy ffordd."

Barry Ellis, Cyfarwyddwr Technegol