Barn ein graddedigion

Dyma Ariadni Klonari yn rhannu ei phrofiad fel myfyriwr ar gwrs MSc mewn Rheoli Adnoddau Dynol.

"Roedd fy mhenderfyniad i ddilyn gradd meistr mewn Rheoli Adnoddau Dynol (AD) ym Mhrifysgol Caerdydd yn seiliedig ar fy niddordeb mewn Adnoddau Dynol. Cafodd ei atgyfnerthu ymhellach gan y safonau rhagorol o ran ymchwil ac addysgu yn Ysgol Busnes Caerdydd.

"Gwnaeth strwythur y cwrs, agweddau meddwl agored yr ysgolheigion helpgar, a'r amrywiaeth o fodiwlau AD  wnes i eu hastudio fy narparu gyda dealltwriaeth o'r heriau mae staff yn eu hwynebu. Hefyd cefais y sgiliau  beirniadol a threfniadol sy'n cyfrannu at fy ngyrfa ym maes Adnoddau Dynol.

"Roedd lefel arbenigedd a gwybodaeth yr ymgynghorwyr gyrfaoedd ym Mhrifysgol Caerdydd yn amhrisiadwy ac wedi cyfrannu'n fawr at fy ymdrech i gael swydd yn y Deyrnas Unedig. Ces i help gyda fy nghais, fy nghyfweliad a'r gwaith yn y ganolfan asesu. Wedi i mi orffen fy nghwrs, llwyddais i ennill swydd i israddedigion mewn adnoddau dynol gyda chwmni Nestlé."