Pam gwneud ymchwil ôl-raddedig?

Mae cynnal ymchwil ar lefel ôl-raddedig hefyd yn gyfle cyffrous a gwerth chweil i archwilio rhywbeth yn drylwyr iawn ac i wneud cyfraniadau newydd tuag at wybodaeth.

Mae'r fideo isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Fideo am wneud PhD.

Mae ymgymryd ag ymchwil ôl-raddedig ar ôl eich gradd yn caniatáu i chi:

  • ddatblygu gwybodaeth ac arbenigedd mwy arbenigol
  • gwneud cyfraniad gwerthfawr i wybodaeth newydd
  • gwella eich rhagolygon gyrfa
  • datblygu sgiliau newydd a’r gallu i ddatrys problemau


Gall hefyd fod yn rhagofyniad ar gyfer llawer o lwybrau gyrfaol. Er enghraifft, fel arfer mae Doethuriaeth yn hanfodol ar gyfer gyrfa academaidd neu ar gyfer swydd wyddonol gyda chwmnïau ymchwil.

Y tu allan i fyd academaidd a gwyddoniaeth, caiff y sgiliau ac arbenigedd y byddwch yn eu hennill o ymchwil ôl-raddedig eu trysori'n fawr ac yn aml gallant arwain at swyddi rheoli neu swyddi uwch eraill.

Roedd medru cyflwyno canlyniadau o bwys ac ymestyn modelau theori i gynnwys fy narganfyddiadau yn gyffrous iawn. Wedyn i goroni popeth, cefais ddyrchafiad ddwy flynedd i swydd Uwch Ddarlithydd. Yn ogystal rwyf wedi cyhoeddi dwy erthygl newyddiadurol oedd yn benodol gysylltiedig gyda fy ngwaith PhD. Cefais sylw yn y Wasg am fy ngwaith a chyfle i fynychu a chyfrannu i seminarau diwydiannol. Felly oedd hi werth gweithio mor galed? Oedd yn sicr!

Fiona Davies, fu'n astudio gradd PhD yn rhan-amser ym Mhrifysgol Caerdydd