Gradd Meistr drwy raddau ymchwil

Mae graddau Meistr Ymchwil yn cynnwys MPhil (Meistr Athroniaeth) ac MRes (Meistr Ymchwil)

Meistr Athroniaeth (MPhil)

Mae'r profiad ymchwilio ac astudio yn debyg i PhD, gan gynnwys cefnogaeth tîm goruchwylio, ond mae'r prosiect wedi'i ddiffinio'n dynnach er mwyn gallu ei gwblhau mewn amser byrrach, a gall y canlyniadau fod yn gyfraniad gwreiddiol i'r maes neu'n werthusiad beirniadol a dadansoddiad o gorff o wybodaeth.

Cynigir graddau MPhil gan Ysgolion Academaidd a gellir pori drwy'r cyfleoedd penodol drwy ein Chwiliwr Cyrsiau.

Ffeithiau Allweddol

 HydThesis
Amser llawn1 - 2 blwyddynHyd at 50,000 o eiriau
Rhan-AmserHyd at 3 blyneddHyd at 50,000 o eiriau

Meistr Ymchwil (MRes)

Mae gradd MRes yn cyfuno rhaglen strwythuredig o archwilio ymchwil cyfeiriedig a hyfforddiant sgiliau gydag elfen sylweddol o ymchwil unigol, a allai fod ar ffurf un prosiect neu brosiectau niferus.

Mae'n darparu gwybodaeth a phrofiad ymarferol i baratoi at yrfa ymchwil a gall fod yn sylfaen gwerthfawr ar gyfer symud ymlaen i gwblhau PhD.

Rydym yn cynnig graddau Meistr Ymchwil yn y meysydd canlynol:

Ffeithiau Allweddol

 HydTraethawd
Amser llawn1 BlwyddynHyd at 20,000 words
Rhan AmserN/AHyd at 20,000 words 

Meistr Gwybodaeth (MSc) mewn Dulliau Ymchwil

Caiff y radd MSc mewn Dulliau Ymchwil ei chyfrif yn rhaglen ôl-raddedig a addysgir oherwydd y cydbwysedd rhwng elfennau a addysgir a'r prosiect ymchwil unigol.

Mae'n cynnig sylfaen gref ar gyfer PhD mewn amrywiaeth eang o bynciau yn y gwyddorau cymdeithasol ac mewn rhai pynciau mae'n rhagofyniad ar gyfer ymgymryd ag astudiaethau PhD.

Rydym yn cynnig un MSc mewn Dulliau Ymchwil:

Ffeithiau Allweddol

 HydTraethawd
Amser llawn1 blwyddynHyd at 20,000 o eiriau
Rhan Amser2 blwyddyn Hyd at 20,000 o eiriau