Doethuriaethau Proffesiynol

Mae Doethuriaeth Broffesiynol yn gofyn am ymrwymiad cyfwerth â PhD, dros yr un cyfnod o amser. Mae’r dyfarniad yn dynodi cyfraniad gwreiddiol i wybodaeth ond mewn cyd-destun proffesiynol.

Mae’r gwahaniaeth rhwng Doethuriaeth Broffesiynol a gradd PhD yn cael ei amlygu gyda'r teitl sy’n cyfeirio at broffesiwn penodol neu faes proffesiynol o waith.

Mae rhaglenni Doethuriaeth Broffesiynol yn cael eu trefnu'n systematig  yn nhermau hyd a strwythur y rhaglen, arolygaeth, cefnogaeth ac asesiad. Maent yn cyfuno astudiaeth gyfeiriedig gydag ymchwil cyfansoddol sylweddol.

Ffeithiau Allweddol

 HydTraethawd
Llawn Amser3-4 blyneddhyd at 80,000 o eiriau
Rhan Amser4-7 mlyneddhyd at 80,000 o eiriau

Doethuriaethau Proffesiynol Llawn Amser

Mae doethuriaethau proffesiynol llawn amser yn nodweddiadol gyda’r bwriad i’ch paratoi ar gyfer mynediad i’r proffesiwn yna ac mewn rhai achosion eich darparu gyda’r ‘trwydded i ymarfer’.

Rydym yn cynnig y doethuriaethau proffesiynol llawn amser canlynol:

Doethuriaethau Proffesiynol Rhan Amser

Mae doethuriaethau proffesiynol rhan amser yn addas os ydych eisoes yn ymarferydd proffesiynol ac yn dymuno cyfuno astudiaeth academaidd gyda myfyrdod am eich ymarfer.

Rydym yn cynnig y doethuriaethau rhan amser canlynol: