Goruchwylwyr

Mae prif oruchwyliwr yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr ymchwil ac o leiaf un ail oruchwyliwr neu gyd-oruchwyliwr.

Mae'r fideo isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Fideo am oruchwylwyr ym Mhrifysgol Caerdydd.

Prif oruchwyliwr

Mae eich prif oruchwyliwr yn darparu cefnogaeth ac arweiniad ar gyfer eich prosiect ymchwil, mae’n cynnig cyngor a chyfarwyddyd arbenigol, a bydd yn eich annog i wireddu’ch potensial llawn.

Cyn gwneud cais i wneud gradd ymchwil, mae’n ddoeth nodi prif oruchwyliwr posibl, trafod y prosiect ymchwil gydag nhw a dod i’w hadnabod.

Ail oruchwylwyr

Yn dibynnu ar y prosiect ymchwil, mae ail oruchwylwyr neu gyd-oruchwylwyr yn gysylltiedig oherwydd bod ganddynt wybodaeth a sgiliau perthnasol.

Neu fel arall, maent yn rhywun y gallwch gyfeirio materion academaidd a phersonol cyffredinol atynt ac mae’n bosibl cyfeirio atynt fel ymgynghorydd, mentor neu diwtor personol.

Yr Academi Ddoethurol

Cefnogir goruchwylwyr gan fodiwlau ar-lein, sesiynau achos sydd yn cael ei arwain gan Yr Academi Ddoethurol a hyfforddiant drwy dîm Datblygu Staff y Brifysgol.