Goruchwylwyr

Mae prif oruchwyliwr yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr ymchwil ac o leiaf un ail oruchwyliwr neu gyd-oruchwyliwr.

Mae'r fideo isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Prif oruchwyliwr

Mae eich prif oruchwyliwr yn darparu cefnogaeth ac arweiniad ar gyfer eich prosiect ymchwil, mae’n cynnig cyngor a chyfarwyddyd arbenigol, a bydd yn eich annog i wireddu’ch potensial llawn.

Cyn gwneud cais i wneud gradd ymchwil, mae’n ddoeth nodi prif oruchwyliwr posibl, trafod y prosiect ymchwil gydag nhw a dod i’w hadnabod.

Ail oruchwylwyr

Yn dibynnu ar y prosiect ymchwil, mae ail oruchwylwyr neu gyd-oruchwylwyr yn gysylltiedig oherwydd bod ganddynt wybodaeth a sgiliau perthnasol.

Neu fel arall, maent yn rhywun y gallwch gyfeirio materion academaidd a phersonol cyffredinol atynt ac mae’n bosibl cyfeirio atynt fel ymgynghorydd, mentor neu diwtor personol.

Coleg Graddedigion y Brifysgol

Cefnogir goruchwylwyr gan fodiwlau ar-lein, sesiynau achos sydd yn cael ei arwain gan Goleg Graddedigion y Brifysgol a hyfforddiant drwy dîm Datblygu Staff y Brifysgol.