Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ysgol Mathemateg

Rydym yn cynnig amgylchedd ôl-raddedig croesawgar a dynamig sy'n gyffrous, yn heriol ac yn fuddiol i’n myfyrwyr.

EnwCymhwysterDull
Mathemateg PhD, MPhil Amser llawn, Rhan amser
EnwCymhwysterDull
Mathemateg Bur PhD, MPhil Amser llawn, Rhan amser
Mathemateg Gymhwysol PhD, MPhil Amser llawn, Rhan amser
Tebygolrwydd ac Ystadegaeth PhD, MPhil Amser llawn, Rhan amser
Ymchwil Weithrediadol PhD, MPhil Amser llawn, Rhan amser
Enw
Algebras gweithredydd
Algorithmau ar gyfer problemau pacio bin un dimensiwn gyda goblygiadau archebu
Ar ffracsiynau parhaus aml-ddimensiwn
Brasamcan sbectrol
Brasamcanion gradd isel o fatricsau gyda ffocws ar ddulliau ystadegol
Calcium and mechanics in embryogenesis: continuum and cell-based models
Calcium signalling in in-vitro fertilization
Canfod tsunami yn gynnar gyda thonnau disgyrchiant acwstig
Categoreiddiad brediau cyffredinol
Cohomoleg bwndel parhaus
Combinatorial optimisation
Combining game theory and the weak noise limit to understand spatio-temporal ecological models of animal movements.
Connectivity of group C*-algebras
Cyfuniadeg
Cynwysiadau modiwlaidd hanner-ochrog a chymudwyr perthynol
Dadansoddiad mathemategol - Systemau dynamegol a theori sbectrol
Datblygu llwyfan ar gyfer rheoli gweithrediadau gofal iechyd sy’n sail i benderfyniadau strategol, tactegol a gweithredol
Design of experiments in regression models with correlated observations
Dulliau mathemategol ar gyfer pontio graddfa: O systemau gronynnau rhyngweithiol i hafaliadau differol
Dylanwad cywasgadwyedd ar ddeinameg microswigod wedi’u mewngapsiwleiddio
Dylunio arbrofion mewn modelau atchweliad gydag arsylwadau cydberthynas
Dynamics of bubbles rising in viscoelastic fluids
Dysgu peirianyddol a chloddio data
Esblygiad rhyngwyneb mewn amgylchedd ar hap
Game Theory
Hawkes processes and financial applications
Healthcare Modelling
Higher order analysis and bifurcation theory
Holomorphic Representations of the Braid Group
Homogenisation of periodic problems in linear PDEs and non-linear elasticity
In silico modelling of parasite dynamics
Integer Optimisation
Least Squares PGD Mimetic Spectral Element Methods for Systems of First-Order PDEs
Lie groups and twisted K-theory
Machine Learning for Dimension Reduction in High‐Dimensional Datasets
Machine Learning: ‘Data Mining’
Metaheuristic Methods for Probabilistic Graphical Models
Micro- and nano-scale statistical properties of rough engineering surfaces and their tribological properties
Modelling of sporting events using artificial intelligence and statistical methods for big data
Modelu addasol a gwneud y gorau o strwythurau cellog hyperelastig
Nonlinear acoustic-gravity wave theory
Number theory; on multi-dimensional sequences of convergents
Operator Algebras and Noncommutative Geometry
Optimal tidal power generation
Optimeiddio Lleoliad Gorsafoedd Gwefru ar gyfer Cerbydau Trydanol mewn Rhwydweithiau Ffyrdd
Optimisation of placement of charging stations for electrical vehicles in road networks
Problemau mewn dadansoddiadau lled-glasurol gyda phwyslais ar anhrefn cwantwm
Problems in microlocal analysis with an emphasis on spectral asymptotics and scattering theory
Proper general decomposition for convection-diffusion equations
Quantum Field Theory and Operator Algebras
Rheoli llif hylif nwy o bell mewn piblinellau llorweddol
Robust analysis of multivariate extreme events
Sefydlogrwydd llif hylif dros arwynebau anffurf a symudol
Sparsity and structures in large-scale machine learning problems
Spectral approximation on metric graphs, on manifolds, and for systems of differential equations
Spectral element mimetic least squares PGD method
Stability of fluid flows over deformed and moving surfaces
Stochastic models for increments of EEG recordings using heavy-tailed and fractional diffusions
Symudiad cydgysylltiedig pysgod sy’n cyd-deithio ar hap
The Influence of Compressibility on the Dynamics of Encapsulated Microbubbles
Theori aflinol tonnau disgyrchiant acwstig
Theori sbectrol gweithredwyr gwahaniaethol
Vertex algebras and generalisations of Lie theory
Vertex algebras and lie theory
Ymbelydredd tonnau disgyrchiant acwstig gan wrthrych sy’n effeithio

Arian

Dyfarniad Dyddiad Cau
KESS2 East PhD in Mathematics: Combining mechanical modelling with image segmentation analysis to understand breast organoid formation 7 April 2019