Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol y Biowyddorau

Rydym yn ceisio ysbrydoli ac yn hyfforddi cenedlaethau newydd gan roi i raddedigion yr offer i gyfrannu at ymchwil, economi gwybodaeth a'r gymdeithas ehangach.

EnwCymhwysterDull
Biowyddorau PhD, MPhil, MD Amser llawn, Rhan amser
Biowyddorau (MRes) MRes Amser llawn
Niwrofioleg Bôn-gelloedd (MRes) MRes Amser llawn
Niwrowyddorau Integreiddiol PhD Amser llawn
EnwCymhwysterDull
Biomeddygaeth PhD, MPhil, MD Amser llawn, Rhan amser
Biowyddorau Moleciwlaidd PhD, MPhil, MD Amser llawn, Rhan amser
Niwrowyddoniaeth PhD, MPhil, MD Amser llawn, Rhan amser
Organebau a'r Amgylchedd PhD, MPhil, MD Amser llawn, Rhan amser
Enw
Archwilio rhaglennu ymddygiad epil gan ddeiet mamau a gofal mamol annormal
Arogl haint - canfod clefyd heintus a phennu mecanweithiau sy’n sylfaen i ledaeniad y clefyd ar rwydweithiau cymdeithasol
Can early intervention with astrocytes delay the progression of Huntington's disease?
Competitive ability of a highly invasive plant: The interplay between resource availability, herbivory and allelopathy
Dadansoddiad strwythurol o dderbynyddion ar gyfer tocsinau pryfleiddiaid
Deinameg tanio rhwydweithiau corticaidd a thalamig yn ystod epilepsi absenoldeb
Genomic tracking of UK otter (Lutra lutra) population expansion after anthropogenic declines in the 20th century
Invertebrate communities in hollowing trees
Molecular pathways regulating stem cell divisions
Nodweddu microRNAs sy’n cael eu rheoleiddio gan asid dihomo-gama-linolenig mewn macroffagau mewn perthynas ag atherosglerosis
Rheoleiddio RNA cytoplasmig mewn symudoldeb celloedd
Rhyngweithiadau protein wrth reoleiddio rhaglen gwahaniaethu celloedd model
Rôl y lysosom, a’r protein lysosomaidd NPC1 ym mhatogenesis a thriniaeth Mycobacteriumtuberculosis
Spatial epidemiology in sub-Saharan African wildlife: schistosomes of Cape Buffalo
System Ymledu Adwaith ar gyfer Patrymu Peirianneg a Hunan-Drefniant Bôn-Gelloedd Planhigion
Tuag at ddatblygiad clinigol gwrthweithyddion derbynnydd sy’n synhwyro calsiwm fel therapiwteg wreiddiol ar gyfer clefydau ymfflamychol yr ysgyfaint
Wild Biome: interactions between gut microbiota and parasites

Arian

Dyfarniad Dyddiad Cau
KESS2 East PhD in Biosciences: Could anti-inflammatory treatment at ACL reconstruction improve biological, functional and clinical outcomes? 1 May 2019