Ymchwil rhan amser

Student testing a catalyst in a lab

Mae cyfleoedd i astudio’n rhan amser yn llawer o Ysgolion Academaidd y Brifysgol.

Maent yn ddelfrydol os oes arnoch angen cydbwyso astudio gyda chyflogaeth neu ymrwymiadau teuluol. Cewch mwy o hyblygrwydd a’r holl fuddion a chymorth mae myfyrwyr amser llawn yn eu cael.

Chwiliwch am ein cyfleoedd ymchwil i ddarganfod maes ymchwil priodol, ac yna cysylltwch â’r ysgol academaidd berthnasol i drafod sut y gellir strwythuro’ch gradd ymchwil o gwmpas eich sefyllfa unigol.

Hyd y Cwrs

Fel arfer mae cyrsiau rhan-amser ddwywaith hyd eu cyfwerth amser llawn. Gwiriwch ein rhestr cyrsiau unigol am eu hyd rhan amser. Gwelir hefyd rhestr o raddau ar ein tudalen‚ ‘Pa radd?‘.

Buddion a Chymorth

Byddwch yn cael yr un buddion a chymorth â myfyrwyr amser llawn. Gweler y dudalen Cefnogi eich Ymchwil i gael manylion llawn.

Ffioedd Dysgu

Lledaenir y ffioedd yn gyfartal ar hyd eich cwrs. Mae ffioedd rhan-amser I weld ar bob rhestr cwrs. Byddwch yn ymwybodol bod y ffioedd a ddyfynir fel arfer ar gyfer y flwyddyn academaidd presennol neu i ddod yn unig, ac nid o reidrwydd ar gyfer hyd y cwrs i gyd. Ar gyfer rhaglenni yn para dim mwy na blwyddyn, bydd ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd dilynol o astudio yn destun i gynnydd o dim mwy na 4.5% y flwyddyn.

Gall myfyrwyr ymchwil ol-raddedig rhan-amser hefyd wneud cais am gyllid allanol, darllenwch hanes llwyddiant cylldiol ac awgrymiadau Dorottya Cserzo.

Roedd medru adrodd canlyniadau arwyddocaol ac ymestyn modelau damcaniaethol yn gyffrous iawn ac yn gwneud dwy flynedd o waith yn werth chweil. Yn coroni'r cyfan, dwy flynedd yn ddiweddarach cefais ddyrchafiad i swydd Uwch Ddarlithydd. Yn ogystal derbyniwyd dwy erthygl siwrnal o'm gwaith oedd yn uniongyrchol gysylltiedig gyda fy ngwaith PhD. Rwyf hefyd wedi cael sylw yn y wasg am fy ngwaith a'r cyfle i fynychu a chyfrannu i seminarau diwydiant. Felly oedd y gwaith caled yn fuddiol? Oedd yn sicr!

Fiona Davies, un o'n graddedigion PhD rhan amser