Academi Ddoethurol

Mae ein Academi Ddoethurol yn cefnogi gwaith ein Hysgolion Academaidd a'u goruchwylwyr i ddarparu profiad gwell ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig.

Mature students in the library

Hyfforddi a datblygu

Mae, ar Academi Ddoethurol yn darparu rhaglen hyfforddi ymchwil integredig a sgiliau proffesiynol, sydd yn cynnwys sgiliau rheoli gyrfa.

Postgraduate social sciences students

Ansawdd Pendant

Rydym yn hybu goruchwyliaeth dda ac yn ymdrechu i sicrhau'r ansawdd dysgu uchaf yn y Brifysgol.

Tu allan i adeilad Hadyn Ellis

Adeiladu at y dyfodol

Rydym yn adeiladu ein cymuned o ymchwilwyr ôl-raddedig. Ein nod yw hybu arloesedd, effaith, gwaith rhyngwladol a rhyngddisgyblaethol.

I ddarganfod mwy, ewch i wefan yr Academi Ddoethurol