Yr Academi Ddoethurol

Delweddau o ymchwil gan fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig o arddangosfa gan yr Academi Ddoethurol.

Mae'r Academi Ddoethurol yn ganolfan rhagoriaeth ar gyfer hyfforddiant a datblygu sgiliau myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig.

Rydym ni gweithio i gryfhau'r gymuned ymchwil drwy hyrwyddo a chefnogi darpariaeth profiad myfyriwr rhagorol, gan gynnwys rhaglen hyfforddi gynhwysfawr ar gyfer ymchwilwyr ôl-raddedig.

Drwy ymuno â’r Academi Doethurol byddwch cael y manteision canlynol:

Ein nod yw adeiladu ein cymuned ymchwil ôl-raddedig i fynd ati i hyrwyddo arloesi, effaith, rhyngwladoli a gwaith rhyngddisgyblaethol.

An image graphic of a cell

Ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae gan Brifysgol Caerdydd hanes eithriadol o gyflawniad ymchwil, ac mae'n aelod o Grŵp Russell, grŵp uchel ei fri, sy'n cynrychioli 24 o brifysgolion ymchwil mwyaf blaenllaw'r DU.

Open Day

Diwrnodau Agored i Ôl-raddedigion

Cyfle delfrydol i ddysgu mwy am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cysylltu

Os hoffech siarad â ni a chael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

Ymholiadau'r Academic Ddoethurol