Ymchwil

Optometry researcher

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi'r rhyddid i chi i archwilio pwnc arbennig mewn dyfnder ymhlith llawer o ymchwilwyr blaenllaw a chyfleusterau safonol.

Mae graddau ymchwil yn canolbwyntio ar astudio annibynnol. Yn wahanol i fyfyrwyr sy’n cael eu dysgu, byddwch yn gweithio gyda’ch goruchwylwyr i ganfod eich anghenion astudio. Mae rhai graddau ymchwil yn cynnwys elfennau dysgu sy’n canolbwyntio ar ymddygiad ymchwil neu’r wybodaeth fanylach sy’n angenrheidiol i’ch prosiect.

Dod o hyd i’ch gradd ymchwil

Pori fesul: Pwnc | Ysgol | A-Y

Postgraduate research

Pam gwneud ymchwil ôl-raddedig?

Mae cynnal ymchwil ar lefel ôl-raddedig yn gyfle cyffrous a gwerth chweil i archwilio rhywbeth yn drylwyr ac i wneud cyfraniadau tuag at wybodaeth.

Mature students in the library

Pam Prifysgol Caerdydd?

Mae Caerdydd yn Brifysgol Ymchwil haen uchaf Prydain ac yn aelod o grŵp Russell.

GW4 studentship

Mentrau Hyfforddiant Doethurol

Mae ein proffil a’n henw da am fod yn ddwys o ran ymchwil yn ein galluogi i sicrhau cyllid ar gyfer astudiaethau doethurol o amrywiaeth eang o ffynonellau.

Image of Haydn Ellis Building

Coleg Graddedigion y Brifysgol

Yn cefnogi gwaith ein Hysgolion Academaidd a goruchwylwyr er mwyn darparu profiad gwell i fyfyrwyr ymchwil.

Cyfleoedd ariannu PhD a chyfleoedd ymchwil eraill

Nodwch bod y wybodaeth isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Award Deadline
EPSRC-funded PhD in Condensed Matter Physics (Diamond) 15/06/2016
NERC funded PhD in Optometry: Gene-environment and gene-gene interactions 31/07/2016
ESRC and Olympus Surgical Technologies Europe Funded PhD in Business: Continuous Improvement Training and Accreditation, Innovative Work Behaviour, and the ‘Kata’ approach to change: Building Sustainable CI organizations 13/06/2016
PhD in Physics: 3D Printing of Frustrated Magnets on the Nanoscale 23/08/2016
DSTL funded PhD in Optometry: Development of novel transparent materials – a synthetic biology approach 07/07/2016

Gallwch chi ddefnyddio'r chwiliwr arian i ddysgu am ein hamrywiaeth eang o gyfleoedd.