Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion

Cyfle perffaith i ddarganfod mwy am astudiaeth ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae ein Diwrnod Agored nesaf ar Ddydd Mercher 22 Tachwedd 2017, 10:00-16:00 yn Neuadd y Ddinas Caerdydd.

Ar y Diwrnod Agored, byddwch yn cael cyfle i ddarganfod beth yw rhaglen ôl-raddedig a addysgir a rhaglen ymchwil, a sut y gall eich helpu i gyflawni eich nodau personol. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ddysgu mwy am ein 300 + o gyfleoedd astudio ôl-raddedig sy'n rhychwantu amrywiaeth eang o feysydd pwnc.

Sicrhewch eich bod yn mynychu Diwrnod Agored ôl-raddedig Caerdydd. Rwy'n teimlo fy mod wedi gadael gan wybod bod y cwrs yn addas i mi a fy mod yn gwneud y penderfyniad cywir.

Matthew, MSc Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol

Hands gripping Cardiff University Open Day bags

Rhaglen

Rhestr lawn o drafodaethau, ffeiriau pwnc, arddangosfeydd, a gweithgareddau Ysgolion Academaidd fydd yn cymryd lle yn ystod y dydd.

Three PG students standing outside. One of them is holding a Cardiff University postgraduate brochure.

Eich ymweliad

Cyngor Ymarferol – o ble i fwyta i drefniadau diogelwch – fel eich bod yn gallu gwneud y mwyaf o’ch amser yma.

Walking man

Cyrraedd yma

Mapiau, cyfarwyddiadau ac arweiniad i'ch helpu chi i gynllunio eich taith yma.

Golygfa o'r awyr o'r Brifysgol

Cyngor Anabledd

Rydym yn darparu amgylchedd hygyrch i’n holl ymgeiswyr, myfyrwyr ac ymwelwyr.