Ffair wybodaeth i ôl-raddedigion

Mae ein diwrnod agored i ôl-raddedig wedi cael ei gynnal ar gyfer 2018.

Byddwn yn cyhoeddi ein digwyddiadau ôl-raddedig nesaf ar y dudalen hon maes o law.

Rydym hefyd yn croesawu ymweliadau gan ddarpar ôl-raddedigion drwy gydol y flwyddyn tu allan i'n digwyddiadau, felly ewch i'n hadran ymweld â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Three PG students standing outside. One of them is holding a Cardiff University postgraduate brochure.

Eich ymweliad

Cyngor Ymarferol – o ble i fwyta i drefniadau diogelwch – fel eich bod yn gallu gwneud y mwyaf o’ch amser yma.

Walking man

Cyrraedd yma

Mapiau, cyfarwyddiadau a chanllawiau i'ch helpu chi i gynllunio eich taith yma.

Golygfa o'r awyr o'r Brifysgol

Cyngor Anabledd

Rydym yn darparu amgylchedd hygyrch i’n holl ymgeiswyr, myfyrwyr ac ymwelwyr.