Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion

Cyfle perffaith i ddarganfod mwy am astudiaeth ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ymunwch â ni ar gyfer y Ffair Wybodaeth i Ôl-raddedigion eleni a gynhelir ar Ddydd Iau 22 Chwefror 2018 o 11:00 - 14:00.

Mae'r digwyddiad yn gyfle perffaith i:

  • gael gwybod popeth am astudiaethau ôl-raddedig a addysgir (gan gynnwys rhaglenni Meistr Ymchwil MRES)
  • cael gwybod am ysgoloriaethau a chyfleoedd ariannu.
  • cwrdd â staff ar draws yr ysgolion academaidd.
  • cael gwybod rhagor am lety, gyrfaoedd a chefnogaeth i fyfyrwyr.
  • trafod bywyd ôl-raddedig yng Nghaerdydd gyda'r myfyrwyr sydd yma ar hyn o bryd.

Sicrhewch eich bod yn mynychu Diwrnod Agored ôl-raddedig Caerdydd. Rwy'n teimlo fy mod wedi gadael gan wybod bod y cwrs yn addas i mi a fy mod yn gwneud y penderfyniad cywir.

Matthew, MSc Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol

Three PG students standing outside. One of them is holding a Cardiff University postgraduate brochure.

Eich ymweliad

Cyngor Ymarferol – o ble i fwyta i drefniadau diogelwch – fel eich bod yn gallu gwneud y mwyaf o’ch amser yma.

Walking man

Cyrraedd yma

Mapiau, cyfarwyddiadau a chanllawiau i'ch helpu chi i gynllunio eich taith yma.

Golygfa o'r awyr o'r Brifysgol

Cyngor Anabledd

Rydym yn darparu amgylchedd hygyrch i’n holl ymgeiswyr, myfyrwyr ac ymwelwyr.