Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion

Cyfle perffaith i ddarganfod mwy am astudiaeth ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae ein Diwrnod Agored nesaf ar Ddydd Mercher 22 Tachwedd 2017, 10:00-16:00 yn Neuadd y Ddinas Caerdydd.

Ar y Diwrnod Agored, byddwch yn cael cyfle i ddarganfod beth yw rhaglen ôl-raddedig a addysgir a rhaglen ymchwil, a sut y gall eich helpu i gyflawni eich nodau personol. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ddysgu mwy am ein 300 + o gyfleoedd astudio ôl-raddedig sy'n rhychwantu amrywiaeth eang o feysydd pwnc.

Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion Caerdydd Tachwedd 2017

Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion Caerdydd Tachwedd 2017

20 November 2017

Rhaglen ein Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion 2017, gan gynnwys gwybodaeth allweddol a map.

PDF

Sicrhewch eich bod yn mynychu Diwrnod Agored ôl-raddedig Caerdydd. Rwy'n teimlo fy mod wedi gadael gan wybod bod y cwrs yn addas i mi a fy mod yn gwneud y penderfyniad cywir.

Matthew, MSc Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol

Hands gripping Cardiff University Open Day bags

Rhaglen

Rhestr lawn o drafodaethau, ffeiriau pwnc, arddangosfeydd, a gweithgareddau Ysgolion Academaidd fydd yn cymryd lle yn ystod y dydd.

Three PG students standing outside. One of them is holding a Cardiff University postgraduate brochure.

Eich ymweliad

Cyngor Ymarferol – o ble i fwyta i drefniadau diogelwch – fel eich bod yn gallu gwneud y mwyaf o’ch amser yma.

Walking man

Cyrraedd yma

Maps, directions and guidance to help you plan your journey here.

Golygfa o'r awyr o'r Brifysgol

Cyngor Anabledd

Rydym yn darparu amgylchedd hygyrch i’n holl ymgeiswyr, myfyrwyr ac ymwelwyr.