Arian ar gyfer graddau meistr gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2018/19

Close-up of students hands holding tablet showing funding information

Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod arian ychwanegol ar gael i brifysgolion Cymru i gefnogi addysg ôl-raddedig ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018/19.

Mae manylion llawn bellach ar sut i gael y cyllid wedi'u cadarnhau. Gweler yr adran Sut i wneud cais isod.

Yng Nghaerdydd, bydd y pecyn cymorth hwn ar ffurf gostyngiad ffioedd dysgu o £3,400 i bob myfyriwr cymwys o Gymru a'r UE (nad o'r DU) sy'n cychwyn cwrs meistr cymwys ym mis Medi 2018.

Rydym yn cydnabod gwerth astudio ar lefel ôl-raddedig i fyfyrwyr a’r cyfraniad ehangach y gall myfyrwyr ei wneud i'r economi, cymdeithas ac i ffyniant economaidd yn y dyfodol yng Nghymru.

Llywodraeth Cymru

Meini prawf cymhwysedd

Mae'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer y pecyn cymorth yr un fath â’r rhai ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Cymru a'r UE (nad o'r DU) ar gyfer astudio gradd meistr, yn benodol y meini prawf cymhwysedd personol a chwrs.

Os ydych yn preswylio yn Lloegr ac felly yn gymwys ar gyfer y Benthyciad Ôl-raddedig i breswylwyr o Loegr, yna ni fyddwch yn gymwys ar gyfer y cyllid hwn.

Sut i wneud cais

Byddwch yn derbyn yr arian os allwch arddangos eich bod wedi bodloni'r meini prawf mewn un o ddau ffordd, fel y nodir isod.

Os ydych yn gwneud cais am fenthyciad ôl-raddedig

Pan fyddwch wneud gwneud cais am fenthyciad ôl-raddedig i breswylwyr Cymraeg a'r UE (nad o'r DU) gyda Chwmni Benthyciadau Myfyrwyr (SLC), cael eich cymhwysedd wedi'i gadarnhau, a bod Prifysgol Caerdydd wedi derbyn cadarnhad gan yr SLC, byddwch wedyn yn derbyn y cyllid yn awtomatig. Mae hyn yn digwydd cyn i'r cwrs ddechrau. Nid oes angen i chi wneud mwy i dderbyn y cyllid hwn, unwaith eich bod wedi gwneud cais am Fenthyciad Ôl-raddedig.

Os nad ydych yn gwneud cais am fenthyciad ôl-raddedig

Os nad ydych yn bwriadu gwneud cais am fenthyciad ôl-raddedig i breswylwyr Cymraeg a'r UE (nad o'r DU), yna bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o'ch cymhwysedd preswyliwr ac arwyddo datganiad nad oes gennych radd Meistr neu gyfwerth neu wobr uwch i dderbyn y cyllid hwn. Bydd angen i chi wneud hyn yn cofrestru.

Rhagor o wybodaeth

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cyllid hwn.

Gallwch hefyd cofrestru i'n rhestr bostio os ydych eisiau cael y newyddion diweddaraf am y cyfleoedd hyn a newyddion ôl-raddedig