Arian ar gyfer graddau meistr gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2018/19

Close-up of students hands holding tablet showing funding information

Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod arian ychwanegol ar gael i brifysgolion Cymru i gefnogi addysg ôl-raddedig ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018/19.

Yng Nghaerdydd, bydd y pecyn cymorth hwn ar ffurf gostyngiad ffioedd dysgu o £3,400 i bob myfyriwr cymwys o Gymru a'r UE sy'n cychwyn cwrs meistr cymwys ym mis Medi 2018.

Rydym yn cydnabod gwerth astudio ar lefel ôl-raddedig i fyfyrwyr a’r cyfraniad ehangach y gall myfyrwyr ei wneud i'r economi, cymdeithas ac i ffyniant economaidd yn y dyfodol yng Nghymru.

Llywodraeth Cymru

Meini prawf cymhwysedd

Mae'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer y pecyn cymorth yr un fath â’r rhai ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Cymru ar gyfer astudio gradd meistr, yn benodol y meini prawf cymhwysedd personol a chwrs.

Rhagor o wybodaeth

Bydd rhagor o wybodaeth ar gael yn agosach at ddechrau blwyddyn academaidd 2018/19, a bydd hefyd yn cael ei ebostio at ymgeiswyr i gyrsiau cymwys pan fyddant ar gael. Gallwch hefyd ymuno â'n rhestr bostio os ydych am gael y wybodaeth ddiweddaraf am hyn a chyfleoedd ariannu eraill yn ogystal â newyddion i ôl-raddedigion.

Efallai y byddwch hefyd eisiau gwneud cais i'n Hysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr.

Mae argaeledd pecyn cymorth interim Llywodraeth Cymru yn amodol ar gadarnhau'r rheoliadau. Sylwer, tan hynny, y gallai’r wybodaeth ar y dudalen hon newid.