Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Rydym yn falch o gyhoeddi bod y Cynllun Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr a Addysgir ar gyfer 2018/19 wedi cael ei gadarnhau.

Os ydych yn gwneud cais am fenthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU, rydych yn dal yn gymwys i wneud cais am Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr.

Rydym wedi ymrwymo i fuddsoddi hyd at £500,000 yn y cynllun ysgoloriaeth cystadleuol hwn, i gefnogi myfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu dechrau rhaglen meistr gymwys ym mis Medi 2018.

Mae'r Ysgoloriaethau werth o leiaf £3,000 yr un, a chânt eu dyfarnu ar ffurf gostyngiad ffioedd dysgu.

Sut i wneud cais

Mae'r dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau i'r ysgoloriaethau ar gyfer 2018/19 wedi cael eu gosod fel a ganlyn:

  • Dydd Mercher 7 Mawrth 2018
  • Dydd Mercher 4 Gorffennaf 2018

Am fanylion llawn, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin, meini prawf cymhwysedd a dogfennau canllawiau ar gyfer gwneud cais.

Mae dolen i'r ffurflen gais ar gyfer yr Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr ar gael ar Borth Cyflwyno Cais Ar-lein SIMS. Cyn gallu cael mynediad at y Porth Cyflwyno Cais, bydd angen i chi fod wedi cyflwyno cais eich rhaglen. Ar ôl hyn, cewch fanylion mewngofnodi newydd ar gyfer y Porth Cyflwyno Cais.

Gallwch bori drwy ein rhaglenni o A-Z neu yn ôl Ysgol Academaidd.

Gwerth a rhaglenni

Mae'r rhaglenni cymwys yn cynnwys rhaglenni amser llawn a rhan-amser sy'n arwain at radd meistr. Nid yw ein rhaglenni dysgu o bell na rhaglenni a addysgir sy'n arwain at dystysgrif ôl-raddedig a diploma ôl-raddedig wedi'u cynnwys, na graddau meistr ymchwil fel MPhil ac MRes.

“Bydd yr ysgoloriaeth hon yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr disglair i astudio mewn prifysgol sy'n uchel ei pharch yn rhyngwladol, sy'n rhagori mewn ymchwil a lleddfu'r faich ariannol yn ogystal.”

Yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor

Y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg

Gwerth yr ysgoloriaeth: £3,000 ar gyfer rhaglen Meistr amser llawn.