Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Rydym yn falch o gyhoeddi bod y Cynllun Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr a Addysgir ar gyfer 2018/19 wedi cael ei gadarnhau.

Os ydych yn gwneud cais am fenthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU, rydych yn dal yn gymwys i wneud cais am Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr.

Rydym wedi ymrwymo i fuddsoddi hyd at £500,000 yn y cynllun ysgoloriaeth cystadleuol hwn, i gefnogi myfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu dechrau rhaglen meistr gymwys ym mis Medi 2018.

Mae'r Ysgoloriaethau werth o leiaf £3,000 yr un, a chânt eu dyfarnu ar ffurf gostyngiad ffioedd dysgu.

Sut i wneud cais

Mae'r dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau i'r ysgoloriaethau ar gyfer 2018/19 wedi cael eu gosod fel a ganlyn, a byddwn yn diweddaru'r dudalen hon yn hwyr ym mis Tachwedd i gadarnhau ein bod wedi agor i dderbyn ceisiadau.

Dyddiad cau ceisiadauCeisiadau i'r paneliCadarnhau penderfyniad terfynolCadarnhau i ymgeiswyr
Dydd Mercher 7 Mawrth 2018Dydd Llun 12 Mawrth 2018Dydd Mercher 4 Ebril 2018Dydd Llun 9 Ebrill
Dydd Mercher 4 Gorffennaf 2018 Dydd Llun 9 Gorffennaf 2018Dydd Mercher 1 Awst 2018Dydd Llun 6 Awst

“Bydd yr ysgoloriaeth hon yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr disglair i astudio mewn prifysgol sy'n uchel ei pharch yn rhyngwladol, sy'n rhagori mewn ymchwil a lleddfu'r faich ariannol yn ogystal.”

Yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor