Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Mae'r Cynllun Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr ar gyfer mynediad 2018/2019 wedi cau ar gyfer ceisiadau.

Byddwn yn cyhoeddi cynllun ysgoloriaeth ar gyfer 2019/2020 maes o law.

Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon yn berthnasol i gynllun Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr 2018/19.

Gallwch barhau yn gymrys am Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr hyd yn oed os nad ydych yn derbyn benthyciad ôl-raddedig neu gyllid gradd meistr Llywodraeth Cymru.

Rydym wedi ymrwymo i fuddsoddi hyd at £500,000 yn y cynllun ysgoloriaeth cystadleuol hwn, i gefnogi myfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu dechrau rhaglen meistr gymwys ym mis Medi 2018.

Mae'r Ysgoloriaethau werth o leiaf £3,000 yr un, a chânt eu dyfarnu ar ffurf gostyngiad ffioedd dysgu.

Cymhwysedd cwrs

Rhaglenni cymwys

Mae'r rhaglenni canlynol yn gymwys ar gyfer ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr:

  • Rhaglen amser llawn yn arwain at radd meistr a addysgir
  • Rhaglen rhan-amser yn arwain at radd meistr a addysgir
  • MRes Biowyddorau
  • MRes Niwrofioleg bon-gelloedd

Rhaglenni heb eu cynnwys

Mae'r rhaglenni canlyniol heb eu cynnwys felly nid yw'r cyrsiau yn gymwys ar gyfer ysgoloriaeth Gradd Meistr:

  • Rhaglenni dysgu o bell
  • Rhaglenni a addysgir yn arwain at diploma graddedig (GDip), tystysgrif ôl-raddedig (PgCert) neu ddiploma ôl-raddedig (PgDip)

Porwch ein rhaglenni drwy'r A-Y neu Ysgol Academaidd

Ar gyfer manylion llawn, darllenwch ein dogfennau cwestiynnau cyffredin a meini prawf cymhwysedd.

Sut i wneud cais

Mae'r dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau i'r ysgoloriaethau ar gyfer 2018/19 wedi cael eu gosod fel a ganlyn:

  • Dydd Mercher 7 Mawrth 2018 - Mae'r dyddiad cau bellach wedi pasio. Bydd pob cais a dderbynnir o nawr ymlaen yn cael eu hystyried ar gyfer yr ail ddyddiad cau.
  • Dydd Mercher 4 Gorffennaf 2018  13:00 (GMT).

Mae dolen i'r ffurflen gais ar gyfer yr Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr ar gael ar Borth Cyflwyno Cais Ar-lein SIMS. Cyn gallu cael mynediad at y Porth Cyflwyno Cais, bydd angen i chi fod wedi cyflwyno cais eich rhaglen. Ar ôl hyn, cewch fanylion mewngofnodi newydd ar gyfer y Porth Cyflwyno Cais.

Nodwch gal gymryd hyd at 48 awr ar ôl cyflwyno cais rhaglen cyn i chi allu cael mynediad llawn i'r Porth Cyflwyno.

Rydym felly en eich cynghori chi i wneud cais am y rhaglen astudio ymlaen llaw. Bydd ymgeiswyr newydd yn cael manylion mewngofnodi wedi'u ebostio atynt, tra bydd myfyrwyr presennol ablaenorol yn gallu mewngofnodi gan ddefnyddio eu manylion mewngofnodi presennol lle fyddant yn gweld y ddolen gwneud cais ysgoloriaeth yn y sgrîn 'Fy Nghais' ar SIMS.

Am fanylion llawn, darllenwch ein dogfen canllaw ymgeisio.

“Bydd yr ysgoloriaeth hon yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr disglair i astudio mewn prifysgol sy'n uchel ei pharch yn rhyngwladol, sy'n rhagori mewn ymchwil a lleddfu'r faich ariannol yn ogystal.”

Yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor