EPSRC

Rydym yn cynnal y Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffiesgol (EPSRC) ac yn bartneriaid mewn sawl Canolfan Hyfforddiant Doethurol, (CDT yn Saesneg).

ESPRC yw prif asiantaeth Llywodraeth y DU ar gyfer ariannu ymchwil a hyfforddiant mewn peirianneg a'r gwyddorau ffisegol. Mae'r pynciau o dan sylw yn cynnwys mathemateg, gwyddoniaeth deunyddiau, technoleg gwybodaeth a pheirianneg strwythurol.

Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol EPSRC

Mae ein partneriaeth hyfforddiant doethurol (DTP) EPSRC yn cynnig ysgoloriaethau PhD wedi'u hariannu'n llawn mewn amrywiaeth o brosiectau, ar draws 7 Ysgol Academaidd a 2 Sefydliad Ymchwil Rhyngddisgyblaethol.

Mae’r DTP yn cynnig 39 o ysgoloriaethau PhD wedi'u hariannu, gan gynnwys 2 wobr CASE, ac yn derbyn myfyrwyr yn 2016/17 a 2017/18. Bydd myfyrwyr yn manteisio o amgylchedd ymchwil lleol ardderchog yn ogystal â rhaglen gynhwysfawr o ymchwil a datblygiad sgiliau proffesiynol.

Ein nod yw hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr, arloeswyr ac entrepreneuriaid ymchwil mewn gwyddorau ffisegol a pheirianneg, drwy:

 • arfogi myfyrwyr gyda sgiliau ymchwil uwch, a gefnogir gan oruchwyliaeth arbenigol, seilwaith ariannol hael a diwylliant ymchwil dynamig
 • eu cefnogi nhw i gyfathrebu eu hymchwil drwy seminarau, cynadleddau allanol a rhwydweithio.
 • meithrin ymchwil rhyngddisgyblaethol drwy grwpio gwyddonwyr peirianneg, ffisegol, cemegol, biolegol, meddygol a chymdeithasol
 • cynnig rhaglen gynhwysfawr o gyfleoedd proffesiynol a datblygu gyrfa
 • cynnal gweithgareddau grŵp/mewn carfan sy’n annog rhyngweithio rhwng myfyrwyr doethurol ar draws disgyblaethau
 • Meithrin ymrwymiad i ragoriaeth ac effaith ymchwil, ac archwilio ffyrdd newydd o feddwl.

Meysydd Prosiect

Mae meysydd prosiect ar gael ar draws amrywiaeth o bynciau sy’n cyd-fynd â chryfderau ymchwil Prifysgol Caerdydd a blaenoriaethau EPSRC. Bydd prosiectau yn seiliedig mewn Ysgol Academaidd ond gallant weithio gyda rhyngwynebau disgyblaethau eraill, bod yn gysylltiedig â sefydliad ymchwil rhyngddisgyblaethol, a chynnwys cydweithio gydag ymchwilwyr gwyddonol arall, partneriaid diwydiannol a sefydliadau eraill.

Mae prosiectau penodol yn amrywio bob blwyddyn; byddant ar gael yn y meysydd canlynol:

 • Peirianneg: Yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd; Mecaneg; Deunydd a gweithgynhyrchu uwch; Ynni; ac Iechyd, Technoleg a’r Byd Digidol.
 • Cemeg; Cemeg Biolegol; Catalysis a Gwyddoniaeth ryngwynebol; deunydd ac ynni; synthesis moleciwlaidd; Sbectrosgopeg a Dynameg.
 • Ffiseg a Seryddiaeth; Ffotoneg a Bioffotoneg (gyda chydweithwyr yn Biowyddorau); Deunyddiau a Dyfeisiau Cwantwm; Gwyddoniaeth a Thechnoleg Graddfa Nano; Ffiseg Gyfrifiadurol a Theori; Delweddu, Synwyryddion ac Offeryniaeth.
 • Cyfrifiadureg a Gwybodeg; "Systemau Cymhleth: Peirianneg Data a Gwybodaeth a Chyfrifiadura Gweledol."
 • Mathemateg; Dadansoddeg Mathemategol; Mathemateg Gynhwysol a Chyfrifiadurol; Geometreg; Algebra; Ffiseg Mathemategol a Thopoleg; Ymchwil weithrediadol; ac Ystadegau.
 • Canolfan Ymchwil Delweddu’r Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC): sy’n uno arbenigedd rhagorol mewn mapio’r ymennydd gyda’r diweddaraf mewn delweddu ac efelychu’r ymennydd. Mae'n cysylltu ymchwilwyr biofeddygol gyda pheirianwyr, ffisegwyr, mathemategwyr a gwyddonwyr cyfrifiadurol.
 • Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data: lansiwyd yn 2015,  mae’r sefydliad yn ymchwilio i agweddau o reoli, dadansoddi a dehongli meintiau enfawr o wybodaeth destunol a rhifiadol.
 • Sefydliad Ymchwil Systemau Ynni: lansiwyd yn 2015, mae’r sefydliad yn ymchwilio systemau ynni cynaliadwy, fforddiadwy, cymdeithasol dderbyniol a diogel, i fynd i’r afael â heriau byd eang wrth i ni greu, dosbarthu a defnyddio ynni.

Canolfannau Hyfforddiant Doethurol EPSRC

Rydym yn ymwneud â thair Canolfan Hyfforddiant Doethurol EPSRC (CDT):
 • Ni yw'r prif bartner yn y Ganolfan CDT mewn Catalysis, gan fynd i'r afael â rhai o heriau mwyaf cymdeithas drwy gatalysis: cynhyrchu ynni glân, glanhau aer a dŵr yr amgylchedd, a gweithgynhyrchu cynaliadwy. Bydd y rhaglen ryngddisgyblaethol hon, a arweinir gan Brifysgol Caerdydd, gyda Phrifysgolion Caerfaddon a Bryste, yn cynnig hyfforddiant ôl-raddedig mewn catalysis ac adwaith peirianneg.
 • Gwybodeg Dŵr: CDT Gwyddoniaeth a Pheirianneg.
 • CDT Gwyddoniaeth Diemwnt a Thechnoleg

Ym Mhrifysgol Caerdydd, cynigir yr ysgoloriaethau EPSRC canlynol. Nodwch bod y wybodaeth isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Cysylltwch â ni a nodwch eich diddordeb mewn cyllid EPSRC ac os ydych eisiau cael y newyddion diweddaraf am unrhyw ysgoloriaeth pellach sy'n cael eu cyhoeddi gan y cynllun.

Fel arall, gallwch ein hoffi ar Facebook a/neu ein dilyn ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf am yr arian sydd ar gael.