Myfyriwr PhD rhan amser yn llwyddo i ennill arian astudio

Roedd Dorottya Cserzo, myfyriwr PhD mewn Iaith a Chyfathrebu o Hwngari, yn llwyddiannus yn ei chais am arian wrth ddau sefydliad gwahanol.

Woman with brown curly hair looking into the camera

Cafodd Dorottya arian wrth Sefydliad Gen a Sefydliad Sidney Perry, gyda'r olaf yn ei hannog i wneud cais arall flwyddyn nesaf yn ogystal.

Astudiodd Dorottya ei gradd MA mewn Logisteg Gymhwysol ac mae hi bellach yn ei blwyddyn gyntaf yn astudio gradd PhD rhan amser. Ei maes yw archwilio cyfathrebu digidol drwy gyfrwng fideo cyfryngol, (fel Skype neu Google Hangout), o safbwynt ieithyddol gan ddefnyddio elfennau di-eiriau. Bydd yr arian wnaeth hi ei dderbyn yn cyfrannu'n sylweddol at ei ffioedd dysgu a chostau byw ac yn ei galluogi i wario mwy o amser yn astudio.

Awgrymiadau Dorottya am wneud cais llwyddiannus am arian allanolInsert New Container

"Astudiwch yr Arweiniad Amgen am Arian i Ôl-raddedigion a pheidiwch ag anwybyddu cymorth ariannol rhannol, bydd hi’n haws cael gafael ynddo a bydd yn gymorth mawr."

Dorottya Cserzo, PhD Iaith a Chyfathrebu rhan-amser
  • Astudiwch yr Arweiniad Amgen am Arian i Ôl-raddedigion.
  • Gofynnwch i'ch goruchwyliwr am eirda -efallai gallan nhw gynnig cymorth a chefnogaeth gyda'ch cais am arian.
  • Peidiwch â bod ofn dechrau ar eich PhD heb gyllid.
  • Os gallwch chi ddod o hyd i waith rhan amser i'ch cefnogi chi, yna bydd yn dangos eich ymrwymiad i'ch prosiect fydd yn helpu eich cais am arian.
  • Peidiwch ag anwybyddu cymorth ariannol rhannol, bydd hi'n haws cael gafael ynddo a bydd yn gymorth mawr.

Ynglŷn â'r Sefydliad Gen

Nod y Sefydliad Gen yw i bwysleisio pwysigrwydd rhannu diwylliannau rhwng Siapan a gweddill y byd yn y gymuned fyd-eang fodern. Ar hyn o bryd, mae'r Sefydliad yn cefnogi'r rhai hynny sy'n llwyddo ym meysydd y gwyddorau bwyd, biolegol, cemegol a botanegol. O bosibl bydd ymgeiswyr rhagorol ym meysydd ieithoedd, cerddoriaeth a chelf yn cael eu hystyried hefyd.

Ynglŷn â Sefydliad Sidney Perry

Wedi ei sefydlu yn 1961 gyda chyfalaf oddi wrth Sidney James Perry, (1888-1967), gyda'r prif nod o 'helpu personau i gael addysg yn ei chyd-destun ehangaf, yn hytrach na chynradd, lle, os na fyddent yn derbyn cymorth ariannol, ni fyddai modd iddynt gael yr addysg honno.'

Mae'r Sefydliad yn bennaf yn ariannu myfyrwyr israddedig. O bosibl gellid ystyried myfyrwyr ôl-raddedig sy'n iau na 35 oed wrth iddynt ddechrau eu gradd ôl-raddedig ac os ydy eu gradd nesaf yn gysylltiedig â'u gradd gyntaf ac os cawsant 2:1 neu uwch yn eu gradd gyntaf.