Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr 2017

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod y Cynllun Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr a Addysgir wedi'i gadarnhau ar gyfer 2017/18.

Os ydych yn gwneud cais am fenthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU, rydych yn dal yn gymwys i wneud cais am Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr.

Rydym wedi ymrwymo i fuddsoddi hyd at £500,000 yn y cynllun ysgoloriaeth cystadleuol hwn, i gefnogi myfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu dechrau rhaglen meistr gymwys ym mis Medi 2017.

Mae'r Ysgoloriaethau werth o leiaf £3,000 yr un, a chânt eu dyfarnu ar ffurf gostyngiad ffioedd dysgu.

“Bydd yr ysgoloriaeth hon yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr disglair i astudio mewn prifysgol sy'n uchel ei pharch yn rhyngwladol, sy'n rhagori mewn ymchwil a lleddfu'r faich ariannol yn ogystal.”

Yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor

Dyfernir ysgoloriaethau ar sail rhagoriaeth academaidd.

Mae gennym ddau ddyddiad cau, a gwneir penderfyniadau am yr ysgoloriaethau ar ôl y dyddiadau hyn:

  • 15 Mawrth 2017
  • 5 Gorffennaf 2017.

Mae dolen i’r ffurflen gais ar gael ar Borth Ymgeiswyr SIMS.

Os ydych am gyflwyno cais ar gyfer Cynllun Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr 2017/18, darllenwch y cwestiynau cyffredin, y meini prawf cymhwysedd a'r arweiniad am sut i gyflwyno cais yn gyntaf.

Rhaglenni Cymwys

Mae rhaglenni cymwys ar gyfer cynllun 2017/18 yn cynnwys: rhaglenni amser llawn a rhan-amser a addysgir:

  • Holl raglenni amser llawn a rhan-amser a addysgir ar y campws sy'n arwain at radd meistr.

Mae rhaglenni cymwys ar gyfer cynllun 2017/18 hefyd yn cynnwys y MRes yn y Biowyddorau.

Porwch drwy ein rhaglenni yn nhrefn yr wyddor neu ddefnyddio’r teclyn chwilio am gwrs.

Rhaglenni nad ydynt yn gymwys

  • Rhaglenni dysgu o bell
  • Rhaglenni a addysgir  sy'n arwain at gymwysterau GDip, PgCert neu PgDip
  • Rhaglenni MPhil
  • Rhaglenni meistr atodol fel ein LLM mewn Ymarfer Cyfreithiol.
  • Astudiaethau Pensaernïol MArch