Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Mae mynediad i geisiadau ar gyfer Cynllun Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr 2016/17, nawr ar gau.

Byddwn yn cyhoeddi Cynllun Ysgoloriaethau 2017/18 maes o law.

Mae’r wybodaeth isod yn berthnasol i’r Cynllun Ysgoloriaeth 2016/17

Tîm Recriwtio ôl-raddedig

Gwybodaeth am yr Ysgoloriaeth

I’r rhai hynny sydd wedi gwneud cais am y Cynllun Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr 2016/17 cewch y manylion llawn yn ein Cwestiynau Cyffredin, ein meini prawf cymhwysedd a’r dogfennau canllawiau gwneud cais. Nodwch mae'r dogfennau cysylltiedig ar gael yn Saesneg yn unig.

Porwch ein rhaglenni drwy’r A-Y, maes pwnc neu Ysgol Academaidd.

Gwerth a rhaglenni

Mae rhaglenni cymwys ar gyfer cynllun 2016/17 yn cynnwys rhaglenni a addysgir yn llawn amser a rhan amser sy’n cyfrannu at radd Meistr. Nid yw’r rhain yn cynnwys rhaglenni dysgu o bell a rhaglenni a addysgir sy’n cyfrannu at dystysgrif ôl-raddedig, diploma ôl-raddedig yn ogystal â gradd Meistr ymchwil sy’n cynnwys MPhil ac MRes.

Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Gwerth yr: £3,000

Hefyd gallwch bori ein rhaglenni drwy’r A-Y neu faes pwnc

Coleg y Biowyddorau a’r Gwyddorau Bywyd

Gwerth yr Ysgoloriaeth: £3000

Hefyd gallwch bori ein rhaglenni drwy’r A-Y neu faes pwnc

Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg

Gwerth yr Ysgoloriaeth: 50% o’r ffioedd dysgu (heb gynnwys ffioedd dysgu ar gyfer lleoliadau a ffioedd traethodau ymchwil)

Hefyd gallwch bori ein rhaglenni drwy’r A-Y neu faes pwnc