Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Two female students sitting on the steps of a building

Rydym yn falch i gyhoeddi bod y Cynllun Ysgoloriaeth Meistr a Addysgir ar gyfer 2016/17 wedi ei gadarnhau.

“Bydd yr ysgoloriaeth hon yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr disglair i astudio mewn prifysgol sy'n uchel ei pharch yn rhyngwladol, sy'n rhagori mewn ymchwil a lleddfu'r faich ariannol yn ogystal.”

Yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor

Rydym wedi ymrwymo i fuddsoddi hyd at £500,000 ar gyfer yr ysgoloriaeth gystadleuol gwerthfawr hon i gefnogi myfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu dechrau cynllun Meistr ym Medi 2016. 

Mae'r ysgoloriaethau werth isafswm o £3,000 a byddant yn cael eu dyfarnu drwy ddisgownt ffioedd dysgu.  Bydd ysgoloriaethau'n cael eu dyfarnu yn dilyn maen prawf rhagoriaeth academaidd. 

Sut i wneud cais 

Mae dau dyddiad cau ar gyfer dyfarnu ysgoloriaethau: 

6 Ebrill a 27 Gorffennaf 2016.

Ar gyfer y manylion llawn, darllenwch ein dogfennau FAQ, Meini Prawf Derbyn a chanllaw gwneud cais sydd o dan lawrllwythiadau cysylltiedig.

Mae dolen i'r ffurflen gais ar gyfer yr Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr ar gael ar Borth Cyflwyno Cais Ar-lein SIMS.  Cyn gallu cael mynediad at y Porth Cyflwyno Cais, bydd angen i chi fod wedi cyflwyno cais eich rhaglen. Ar ôl hyn, cewch fanylion mewngofnodi newydd ar gyfer y Porth Cyflwyno Cais.

Gallwch bori drwy ein rhaglenni o A-Z, yn ôl maes pwnc neu yn ôl Ysgol Academaidd.

Gwerth a rhaglenni 

Mae'r rhaglenni cymwys yn cynnwys rhaglenni amser llawn a rhan-amser a addysgir sy'n arwain at radd meistr. Nid yw rhaglenni dysgu o bell na rhaglenni a addysgir sy'n arwain at dystysgrif ôl-raddedig a diploma ôl-raddedig wedi'u cynnwys, na graddau meistr ymchwil fel MPhil ac MRes.

Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol 

Gwerth yr Ysgoloriaeth: £3,000

Gallwch bori drwy ein rhaglenni o A-Z neu yn ôl maes pwnc.

Coleg y Biowyddorau a'r Gwyddorau Bywyd 

Gwerth yr ysgoloriaeth: £3,000

Gallwch bori ein rhaglenni drwy'r A-Y neu drwy faes pwnc.

Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg 

Gwerth yr ysgoloriaeth: 50% o'r ffioedd dysgu (ac eithrio ffioedd dysgu ar gyfer lleoliadau a ffioedd traethawd hir).

Gallwch bori drwy ein rhaglenni o A-Z neu yn ôl maes pwnc.