Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Mae'r cyfnod ar gyfer gwneud cais i'r Cynllun Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr a Addysgir ar gyfer mynediad yn 2017/18 wedi dod i ben.

Bydd modd gwneud cais am ysgoloriaeth ar gyfer 2018/19 nes ymlaen yn 2017. Pan fydd rhagor o wybodaeth ar gael, byddwn yn ei rhoi ar y dudalen hon.

Os ydych yn gwneud cais am fenthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU, rydych yn dal yn gymwys i wneud cais am Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr.

Rydym wedi ymrwymo i fuddsoddi hyd at £500,000 yn y cynllun ysgoloriaeth cystadleuol hwn, i gefnogi myfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu dechrau rhaglen meistr gymwys ym mis Medi 2017.

Mae'r Ysgoloriaethau werth o leiaf £3,000 yr un, a chânt eu dyfarnu ar ffurf gostyngiad ffioedd dysgu.

“Bydd yr ysgoloriaeth hon yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr disglair i astudio mewn prifysgol sy'n uchel ei pharch yn rhyngwladol, sy'n rhagori mewn ymchwil a lleddfu'r faich ariannol yn ogystal.”

Yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor