Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Two female students sitting on the steps of a building

Mae mynediad i geisiadau ar gyfer Cynllun Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr a Addysgir 2016/17, nawr ar gau. Byddwn yn cyhoeddi Cynllun Ysgoloriaethau 2017/18 maes o law.

“Bydd yr ysgoloriaeth hon yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr disglair i astudio mewn prifysgol sy'n uchel ei pharch yn rhyngwladol, sy'n rhagori mewn ymchwil a lleddfu'r faich ariannol yn ogystal.”

Yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor

Mae'r wybodaeth isod yn ymwneud â Chynllun Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr 2016/17.

Gwybodaeth am Ysgoloriaethau

Os ydych wedi cyflwyno cais ar gyfer Cynllun Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr 2016/17, mae manylion llawn ar gael o hyd yn y cwestiynau cyffredin, y meini prawf cymhwysedd a'r arweiniad am sut i gyflwyno cais.

Gallwch bori drwy ein rhaglenni yn ôl trefn yr wyddor, yn ôl maes pwnc neu yn ôl Ysgol Academaidd.

Gwerth a rhaglenni

Mae'r rhaglenni cymwys ar gyfer cynllun 2016/17 yn cynnwys rhaglenni amser llawn a rhan-amser a addysgir sy'n arwain at radd meistr. Nid yw ein rhaglenni dysgu o bell na rhaglenni a addysgir sy'n arwain at dystysgrif ôl-raddedig a diploma ôl-raddedig wedi'u cynnwys, na graddau meistr ymchwil fel MPhil ac MRes.

Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Gwerth yr Ysgoloriaeth: £3,000

Gallwch bori drwy ein rhaglenni o A-Z neu yn ôl maes pwnc.

Coleg y Biowyddorau a'r Gwyddorau Bywyd

Gwerth yr ysgoloriaeth: £3,000

Gallwch bori ein rhaglenni drwy'r A-Y neu drwy faes pwnc.

Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg

Gwerth yr ysgoloriaeth: 50% o'r ffioedd dysgu (ac eithrio ffioedd dysgu ar gyfer lleoliadau a ffioedd traethawd hir).

Gallwch bori drwy ein rhaglenni o A-Z neu yn ôl maes pwnc.