Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Two female students sitting on the steps of a building

Rydym yn falch i gyhoeddi bod y Cynllun Ysgoloriaeth Meistr a Addysgir ar gyfer 2016/17 wedi ei gadarnhau.

“Bydd yr ysgoloriaeth hon yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr disglair i astudio mewn prifysgol sy'n uchel ei pharch yn rhyngwladol, sy'n rhagori mewn ymchwil a lleddfu'r faich ariannol yn ogystal.”

Yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor

Rydym wedi ymrwymo i fuddsoddi hyd at £500,000 ar gyfer yr ysgoloriaeth gystadleuol gwerthfawr hon i gefnogi myfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu dechrau cynllun Meistr ym Medi 2016. 

Mae'r ysgoloriaethau werth isafswm o £3,000 a byddant yn cael eu dyfarnu drwy ddisgownt ffioedd dysgu.  Bydd ysgoloriaethau'n cael eu dyfarnu yn dilyn maen prawf rhagoriaeth academaidd. 

Sut i wneud cais 

Mae dau dyddiad cau ar gyfer dyfarnu ysgoloriaethau: 

6 Ebrill a 27 Gorffennaf 2016.

Am fanylion pellach darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin, meini prawf cymhwyster a chanllawiau gwneud cais. Gallwch lwytho i lawr y dogfennau hyn yn Gymraeg o'r adran 'lawrlwythiadau cysylltiedig' ar ochr dde'r dudalen hon.

Bydd modd i chi wneud cais o fis Ionawr ymlaen drwy'r Porth SIMS i Ymgeiswyr Ar-lein 

Gwerth a rhaglenni 

Mae rhaglenni cymwys yn cynnwys rhaglenni sy'n arwain at radd Meistr a addysgir yn llawn amser ac yn rhan amser. Nid yw'r rhaglenni dysgu o bell na rhaglenni a addysgir sy'n arwain at dystysgrif neu diploma ôl-raddedig, MPhil na MRes yn cael eu cynnwys.

Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol 

Gwerth yr Ysgoloriaeth: £3,000

Coleg y Biowyddorau a'r Gwyddorau Bywyd 

Gwerth yr ysgoloriaeth: £3,000

Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg 

Gwerth yr ysgoloriaeth: 50% o'r ffïoedd dysgu (ag eithrio ffïoedd dysgu ar gyfer lleoliadau).