Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol NERC

Bydd cyfanswm o 190 o ysgoloriaethau ymchwil ôl-raddedig mewn gwyddoniaeth amgylcheddol ar gael ar draws Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol GW4 + dros gyfnod o bum mlynedd. Dechreuodd y myfyrwyr cyntaf ym mis Hydref 2014.

Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC) sy'n dyfarnu 140 ohonynt.

Mae rhaglen DTP GW4 + yn un o 15 o bartneriaethau, a'r mwyaf o'i math yn y DU.

Yn ogystal â phartneriaid craidd GW4 (Prifysgolion Bryste, Caerdydd, Caerwysg a Chaerfaddon), daw DTP GW4 + â chonsortiwm o dros 30 o sefydliadau ymchwil, diwydiannol a thrydydd sector ynghyd i roi hyfforddiant arloesol i fyfyrwyr PhD gwyddoniaeth amgylcheddol.

Mae'r rhai sy'n cydweithio yn cynnwys:

 • Llywodraeth Cymru
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Arolwg Antarctig Prydain
 • Arolwg Daearegol Prydain
 • Y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg
 • Labordy Morol Plymouth
 • Y Swyddfa Dywydd
 • Amgueddfa Hanes Naturiol
 • BHP Billiton
 • Asiantaeth Ymchwil Bwyd a'r Amgylchedd
 • Syngenta.

Yn rhan o'r rhaglen, bydd o leiaf 30 y cant o'r myfyrwyr yn gweithio gyda phartneriaid anacademaidd. Y nod yw rhoi profiad gwerthfawr o'r diwydiant sydd ei angen ar fyfyrwyr i ddilyn amrywiaeth eang o yrfaoedd.

Canolfan Hyfforddiant Doethurol mewn Olew a Nwy NERC

Rydym hefyd yn bartner yng Nghanolfan Hyfforddiant Doethurol mewn Olew a Nwy NERC.

Prosiectau NERC a hysbysebir ar hyn o bryd

Dyma'r prosiectau NERC sydd ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd ar hyn o bryd:

Nid oes canlyniadau ar gael.

Cysylltwch â ni i fynegi diddordeb mewn cael yr arian hwn a chael gwybod am ysgoloriaethau ymchwil eraill a gyhoeddir o dan y cynllun. 

Fel arall, gallwch ein hoffi ar Facebook a/neu ein dilyn ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf am yr arian sydd ar gael.

No results were found