Canolfan Hyfforddiant Doethurol Cymru ESRC

Prifysgol Caerdydd yw prif bartner Canolfan Hyfforddiant Doethurol Cymru (ESRC).

A hithau'n un o ganolfannau hyfforddiant achrededig ESRC, mae Canolfan Hyfforddiant Doethurol Cymru yn dyfarnu nifer o ysgoloriaethau ymchwil i gefnogi ymchwil a hyfforddiant doethurol.

Mae gan bob canolfan lwybrau achrededig, a dyfernir ysgoloriaethau ymchwil pedair neu dair blynedd ar eu cyfer. Dyma lwybrau Prifysgol Caerdydd:

  • Economeg
  • Astudiaethau Empirig yn y Gyfraith
  • Cynllunio Amgylcheddol
  • Daearyddiaeth Ddynol
  • Newyddiaduraeth a Democratiaeth
  • Astudiaethau Ardal sy'n Seiliedig ar Iaith
  • Ieithyddiaeth
  • Astudiaethau Rheoli a Busnes
  • Seicoleg
  • Gwyddorau Cymdeithasol, gan gynnwys Troseddeg, Addysg, Astudiaethau Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Cymdeithaseg, Polisi Cymdeithasol, Gwaith Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol.

Ym Mhrifysgol Caerdydd, mae'r ysgoloriaethau ESRC canlynol ar gael:

Cewch ragor o wybodaeth – neu fanylion am sut i gyflwyno cais – drwy ebostio Canolfan Hyfforddiant Doethurol Cymru ESRC.

Cysylltwch â ni i fynegi diddordeb mewn cael yr arian hwn a chael gwybod am ysgoloriaethau ymchwil eraill a gyhoeddir o dan y cynllun. 

Fel arall, gallwch ein hoffi ar Facebook a/neu ein dilyn ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf am yr arian sydd ar gael.