Canolfan Hyfforddiant Doethurol Cymru ESRC

Prifysgol Caerdydd yw prif bartner Canolfan Hyfforddiant Doethurol Cymru (ESRC).

A hithau'n un o ganolfannau hyfforddiant achrededig ESRC, mae Canolfan Hyfforddiant Doethurol Cymru yn dyfarnu nifer o ysgoloriaethau ymchwil i gefnogi ymchwil a hyfforddiant doethurol.

Mae gan bob canolfan lwybrau achrededig, a dyfernir ysgoloriaethau ymchwil pedair neu dair blynedd ar eu cyfer. Dyma lwybrau Prifysgol Caerdydd:

 • Economi a Chymdeithas Digidol
 • Economeg
 • Astudiaethau Empirig yn y Gyfraith
 • Cynllunio Amgylcheddol
 • Daearyddiaeth Ddynol
 • Newyddiaduraeth a Democratiaeth
 • Astudiaethau Ardal sy'n Seiliedig ar Iaith
 • Ieithyddiaeth
 • Astudiaethau Rheoli a Busnes
 • Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol
 • Seicoleg
 • Gwyddorau Cymdeithasol, gan gynnwys Troseddeg, Addysg, Astudiaethau Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Cymdeithaseg, Polisi Cymdeithasol, Gwaith Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol.

Ym Mhrifysgol Caerdydd, mae'r ysgoloriaethau ESRC canlynol ar gael:

Dyfarniad Dyddiad Cau
ESRC Wales DTP PhD studentship in Environmental Psychology and Sustainable Tourism 1 Chwefror 2017
ESRC Wales DTP PhD Studentships in Human Geography 1 Chwefror 2017
ESRC Wales DTP PhD studentships in Psychology 1 Chwefror 2017
ESRC Wales DTP PhD studentship in Law 1 Chwefror 2017
ESRC Wales DTP Studentships in Politics 1 Chwefror 2017
ESRC Wales DTP PhD studentships in Economics 1 Chwefror 2017
ESRC Wales DTP PhD studentships in Social Sciences 1 Chwefror 2017
ESRC Wales DTP PhD studentship in Social Sciences: Intergenerational Justice and Anti-Poverty Policy 1 Chwefror 2017
ESRC Wales DTP PhD studentship in Social Sciences: Sociology in Museum Audience Research 1 Chwefror 2017
ESRC Wales DTP PhD studentship in Social Sciences: Child Welfare Inequalities in the Four Nations of the UK 1 Chwefror 2017
ESRC Wales DTP PhD studentships in Language and Communication Research 1 Chwefror 2017
ESRC Wales DTP PhD studentships in Environmental Planning 1 Chwefror 2017
ESRC Wales DTP PhD studentships in Journalism and Democracy 1 Chwefror 2017
ESRC Wales DTP PhD studentship in Global Language-based Area Studies (general competition) 1 Chwefror 2017
ESRC Wales DTP PhD studentships in Management and Business 1 Chwefror 2017
ESCR Wales DTP PhD studentship in Global Language-Based Area Studies: Modern Languages in Schools in Wales 1 Chwefror 2017
ESRC Wales DTP PhD studentship in Social Sciences: A Longitudinal Evaluation of the Foundation Phase 1 Chwefror 2017
ESCR Wales DTP PhD studentship in Global Language-Based Area Studies: Evaluating Social Dialogue in Europe 1 Chwefror 2017
ESRC Wales DTP PhD studentship in Social Sciences: Tackling Domestic Abuse and Sexual Violence on Campus 1 Chwefror 2017
ESRC Wales DTP PhD studentship in Empirical Studies in Law: The Role of Bailiffs in Wales 1 Chwefror 2017
ESRC Wales DTP PhD studentship in Social Sciences: Online Proxy Measures for the Estimation of Offline Crime and Disorder 1 Chwefror 2017
ESRC Wales DTP PhD studentship in Empirical Studies in Law: Equality Rights and Access to Justice in Wales 1 Chwefror 2017
ESRC Wales DTP PhD studentship in Social Sciences: The Training of Doctors for the Future in Wales 1 Chwefror 2017

Cewch ragor o wybodaeth – neu fanylion am sut i gyflwyno cais – drwy ebostio Canolfan Hyfforddiant Doethurol Cymru ESRC.

Cysylltwch â ni i fynegi diddordeb mewn cael yr arian hwn a chael gwybod am ysgoloriaethau ymchwil eraill a gyhoeddir o dan y cynllun.

Fel arall, gallwch ein hoffi ar Facebook a/neu ein dilyn ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf am yr arian sydd ar gael.