Ysgoloriaethau EPSRC

Rydym yn bartneriaid mewn sawl Canolfan Hyfforddiant Doethurol, (CDT yn Saesneg), sef rhaglen a ariennir gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol (EPSRC).

ESPRC yw prif asiantaeth Llywodraeth y DU ar gyfer ariannu ymchwil a hyfforddiant mewn peirianneg a'r gwyddorau ffisegol. Mae'r pynciau o dan sylw yn cynnwys mathemateg, gwyddoniaeth deunyddiau, technoleg gwybodaeth a pheirianneg strwythurol.

Rydym yn ymwneud â thair Canolfan Hyfforddiant Doethurol EPSRC (CDT):

  • Ni yw'r prif bartner yn y Ganolfan CDT mewn Catalysis, gan fynd i'r afael â rhai o heriau mwyaf cymdeithas drwy gatalysis: cynhyrchu ynni glân, glanhau aer a dŵr yr amgylchedd, a gweithgynhyrchu cynaliadwy. Bydd y rhaglen ryngddisgyblaethol hon, a arweinir gan Brifysgol Caerdydd, gyda Phrifysgolion Caerfaddon a Bryste, yn cynnig hyfforddiant ôl-raddedig mewn catalysis ac adwaith peirianneg.
  • Gwybodeg Dŵr: CDT Gwyddoniaeth a Pheirianneg.
  • CDT Gwyddoniaeth Diemwnt a Thechnoleg

Ym Mhrifysgol Caerdydd, mae'r ysgoloriaethau EPSRC yn cael eu cynnig:

Cysylltwch â ni i fynegi diddordeb mewn cael arian ESPRC a chael gwybod am ysgoloriaethau ymchwil eraill a gyhoeddir o dan y cynllun hwn. 

Fel arall, gallwch ein hoffi ar Facebook a/neu ein dilyn ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf am yr arian sydd ar gael.