Ffioedd

Mae ffioedd Ôl-raddedig yn dibynnu ar y cwrs, modd a lefel o astudio.

Ar gyfer gwybodaeth fanwl am ffioedd ewch i dudalennau ein Hadran Gyllid neu edrychwch ar ffioedd cyrsiau unigol ar ein Chwiliwr Cyrsiau.

Ffioedd Rhan-amser

Oni nodir yn wahanol, mae ffioedd rhan amser ar gyfer un flwyddyn o astudio. Gall ffioedd ar gyfer blynyddoedd dilynol gynyddu hyd at 4.5%

Statws ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol

Penderfynir ar statws ffioedd yn ystod y broses gwneud cais, felly ni allwn gadarnhau’r rhain o flaen llaw neu’ch cynghori ar benderfyniadau statws ffioedd.

Os ydych yn ansicr o'ch statws o ran ffioedd, gofynnwch i Gyngor yr UD ar gyfer Materion Myfyrwyr Rhyngwladol (UKCISA) i gael rhagor o wybodaeth.