Ffioedd

Mae ffioedd Ôl-raddedig yn dibynnu ar y cwrs, modd a lefel o astudio.

Ar gyfer gwybodaeth fanwl am ffioedd ewch i dudalennau ein Hadran Gyllid neu edrychwch ar ffioedd cyrsiau unigol ar ein Chwiliwr Cyrsiau.

Ffioedd Rhan-amser

Oni bai y nodir yn wahanol, mae ffioedd rhan amser ar gyfer un flwyddyn astudio. Gall ffioedd ar gyfer blynyddoedd dilynol gynyddu hyd at 4.5%

Gwybodaeth am ffioedd ar gyfer myfyrwyr Ymchwil ôl-raddedig

Gwybodaeth ffioedd myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir

Ffioedd rhan amser

Oni bai y nodir yn wahanol, mae ffioedd rhan amser ar gyfer y flwyddyn academaidd berthnasol yn unig. Gall ffioedd ar gyfer blynyddoedd astudio dilynol gynyddu hyd at 4.5%.

Staws ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol

Mae statws ffioedd dysgu'n cael eu penderfynu yn ystod cyfnod prosesu ceisiadau, felly nid ydym yn gallu cadarnhau hyn o flaen llaw na chynghori am benderfyniadau statws ffioedd.

Os ydych chi eisiau gwirio eich statws ffioedd, ewch i wefan allanol Saesneg UK Council for International Student Affairs (UKCISA) am wybodaeth bellach.