Ffioedd

Postgraduate fees vary depending on course, mode and level of study.

Gwybodaeth ffioedd myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir

Taught fees for 2016/17 entry

Mae ffioedd Ôl-raddedig yn dibynnu ar y cwrs, modd a lefel o astudio.

Ar gyfer gwybodaeth fanwl am ffioedd, gweler y dogfennau isod.

Am ffioedd cyrsiau unigol, edrychwch ar ein Chwiliwr Cyrsiau.

Gwybodaeth am ffioedd ar gyfer myfyrwyr Ymchwil ôl-raddedig

Please note that research fees for 2017/18 entry have not yet been confirmed. This information will be available shortly.

Ffioedd rhan amser

Oni bai y nodir yn wahanol, mae ffioedd rhan amser ar gyfer y flwyddyn academaidd berthnasol yn unig. Gall ffioedd ar gyfer blynyddoedd astudio dilynol gynyddu hyd at 4.5%.

Staws ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol

Mae statws ffioedd dysgu'n cael eu penderfynu yn ystod cyfnod prosesu ceisiadau, felly nid ydym yn gallu cadarnhau hyn o flaen llaw na chynghori am benderfyniadau statws ffioedd.

Os ydych yn ansicr o statws eich ffioedd, dylech gyfeirio at ein Egwyddorion arweiniol o asesu ffioedd. (Nodwch, mae'r ddogfen ar gael yn Saesneg yn unig)