Ffioedd ac ariannu

Female student sitting down, reading a magazine about funding

Mae’n debygol y bydd sicrhau cyllid yn ystyriaeth bwysig i chi fel myfyriwr ôl-raddedig. Dyma'r opsiynau sydd ar gael gan gynnwys y rhai a gynigir gennym ni a gan sefydliadau allanol.

Dewisiadau nawdd

Cyllid ar gyfer eich gradd ôl-raddedig o amrywiaeth o ffynonellau gan gynnwys dyfarniadau, benthyciadau ac ariannu torfol.

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Ysgoloriaeth sy’n agored i fyfyrwyr y DU a’r UE sydd yn bwriadu astudio un o’n graddau Meistr a addysgir.

UK Government postgraduate loans for master’s study

From September 2016, English students may be eligible for a postgraduate loan of up to £10,000 to study for a master’s degree at Cardiff University.

Cardiff University Jameel MA and PhD Scholarships

The Centre for the Study of Islam in the UK (Islam-UK Centre) is pleased to invite applications for the Cardiff University Jameel Scholarships.

Mentrau Hyfforddiant Doethurol

Mae ein proffil a’n henw da am fod yn ddwys o ran ymchwil yn ein galluogi i sicrhau cyllid ar gyfer astudiaethau doethurol o amrywiaeth eang o ffynonellau.

Female student sitting down, reading a magazine about funding

Ffioedd

Beth sydd angen i chi wybod am ffioedd rhaglenni ôl-raddedig sy'n amrywio am eu bod yn ddibynnol ar gwrs, modd a'r lefel astudio.

Blaendaliadau rhaglenni cyrsiau ôl-raddedig a addysgir

Darganfod os oes angen i chi dalu blaendal tuag at ffioedd dysgu eich cwrs er mwyn sicrhau lle.

Barn y myfyrwyr

Myfyrwyr ôl-raddedig yn cynnig eu safbwyntiau am nawdd, gan gynnwys awgrymiadau am sut i wneud cais am gymorth ariannol allanol.

International Scholarship Fund

A total of £1.5M of awards are available to international students across all subject areas.

Find out more about these awards and how to apply.

Cyfleoedd Cyllido Diweddaraf

Nodwch bod y wybodaeth isod ar gael yn Saesneg yn unig.