Ffioedd ac ariannu

Female student standing, reading a magazine about funding

Mae’n debygol y bydd sicrhau cyllid yn ystyriaeth bwysig i chi fel myfyriwr ôl-raddedig. Dyma'r opsiynau sydd ar gael gan gynnwys y rhai a gynigir gennym ni a gan sefydliadau allanol.

Dewisiadau nawdd

Cyllid ar gyfer eich gradd ôl-raddedig o amrywiaeth o ffynonellau gan gynnwys dyfarniadau, benthyciadau ac ariannu torfol.

Chwilio am gyllid

Mae sicrhau cyllid yn debygol o fod yn ystyriaeth bwysig i chi fel ôl-raddedigion.

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Ysgoloriaeth sy’n agored i fyfyrwyr y DU a’r UE sydd yn bwriadu astudio un o’n graddau Meistr a addysgir.

Benthyciadau ôl-raddedig i wneud gradd meistr

Mae’n bosibl y gallech wneud cais am fenthyciad ôl-raddedig gwerth hyd at £10,280 ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mentrau Hyfforddiant Doethurol

Mae ein proffil a’n henw da am fod yn ddwys o ran ymchwil yn ein galluogi i sicrhau cyllid ar gyfer astudiaethau doethurol o amrywiaeth eang o ffynonellau.

Ffioedd Ôl-raddedig

Beth sydd angen i chi wybod am ffioedd rhaglenni ôl-raddedig sy'n amrywio am eu bod yn ddibynnol ar gwrs, modd a'r lefel astudio.

Blaendaliadau rhaglenni cyrsiau ôl-raddedig a addysgir

Darganfod os oes angen i chi dalu blaendal tuag at ffioedd dysgu eich cwrs er mwyn sicrhau lle.

Barn y myfyrwyr

Myfyrwyr ôl-raddedig yn cynnig eu safbwyntiau am nawdd, gan gynnwys awgrymiadau am sut i wneud cais am gymorth ariannol allanol.

Erasmus+ Master Loan

If you are a resident of the EU or a participating country then you may be eligible to apply for a loan for a Master’s degree at Cardiff University.

Cronfa Ysgoloriaeth Ryngwladol

Ceir cyfanswm o £1.5M o ddyfarniadau sydd ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol ar draws amrywiaeth o feysydd pwnc.

Mwy o wybodaeth am y dyfarniadau a sut i wneud cais (Saesneg yn unig)

Cyfleoedd Cyllido Diweddaraf

Nodwch fod y wybodaeth isod ar gael yn Saesneg yn unig.