Cysylltwch â ni

Complete this form in English.

Gwlad *
Y math o gwrs sydd o ddiddordeb i chi (ticiwch y rhai perthnasol): *
Rhowch y flwyddyn academaidd rydych yn bwriadu dechrau eich astudiaethau:
Rhowch cymaint o fanylion ag sy’n bosibl
Newyddion i Ôl-raddedigion ac ebyst am arian
Darllenwch y newyddion diweddaraf a chael gwybodaeth am arian oddi wrth Prifysgol Caerdydd:

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu'r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i'r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu. Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).