Anghenion Iaith Saesneg

Os nad Saesneg yw'ch iaith gyntaf bydd gofyn i chi ddangos bod lefel eich Saesneg yn bodloni gofynion y cwrs.

Sut rwy'n profi lefel fy Saesneg?

Mae angen i chi ddarparu canlyniadau unrhyw arholiadau/profion iaith Saesneg a safwyd gennych. Rydym hefyd yn derbyn amrywiaeth o fathau ar dystiolaeth o gymhwysedd iaith Saesneg.

Rhestrir y cymwysterau iaith Saesneg sy'n cael eu derbyn gan y Brifysgol ar gyfer mynediad a'r isafswm o sgorau isod.

Sylwer ein bod wedi nodi'r isafswm gofynion mynediad ond mae'n bosibl y bydd Tiwtoriaid Mynediadau yn gofyn am raddau uwch ar gyfer rhai cyrsiau.

Gofynion cymhwyster iaith Saesneg cydnabyddedig ar gyfer cyrsiau Ôl-raddedig

Ein prawf o gymhwysedd iaith Saesneg a ffafrir yw IELTS ond rydym yn derbyn unrhyw rai o'r canlynol:

CymhwysterSgôr Ofynnol
TGAU/TAG lefel 'O' iaith SaesnegC
IELTS (Prawf Academaidd)6.5
IGCSE Lefel Iaith SaesnegC
Cambridge Proficiency (CPE)C
Cambridge Advanced (CAE)C (176 o Ionawr 2015)
Cambridge Advanced (CAE)B
TOEFL iBT90
Trinity ISE III, gradd 11Teilyngdod mewn 4 rhan
Tystysgrif Bagloriaeth Ryngwladol
(Iaith Saesneg HL neu SL)
Gradd 5

Nodwch: Derbyniwyd IGCSE yn Saesneg os wnaethoch chi astudio meysydd llafur 0552 neu 0511. Mae'n bosibl bydd meysydd llafur 0500 neu 0510 yn cael eu derbyn hefyd. Cysylltwch â'r Swyddfa Rhyngwladol am fwy o wybodaeth.

Tabl cymharu sgorau IELTS a Pearson

IELTS (Academaidd)TOEFL iBTPrawf Saesneg Pearson (PTE A)
7.510978
7.010070
6.59062
6.07854
5.56851
5.06140
4.55338
4.04536

Noder: Mewn rhai achosion mae'n bosibl y cynigir mynychu cwrs Saesneg cyn-sesiynol i fyfyrwyr yn lle cymhwyster Iaith Saesneg, neu'n ychwanegol ato.

Beth os nad yw canlyniadau fy mhrawf gennyf i eto?

Os nad oes gennych unrhyw ganlyniadau prawf iaith Saesneg eto, gallwch eu hanfon yn ddiweddarach. Ond nodwch ar y ffurflenni cais pryd wnaethoch chi eistedd prawf iaith Saesneg.Neu nodwch pryd rydych yn disgwyl ei gymryd, a phryd rydych yn disgwyl derbyn y canlyniadau Wedyn gallwch anfon canlyniadau eich prawf atom pan fyddant gyda chi. Yn yr achos hwn, bydd eich cynnig yn amodol ar y Brifysgol yn derbyn canlyniadau'r prawf.

Sylwer, mewn rhai achosion mae'n bosibl y cynigir mynychu cwrs Saesneg cyn-sesiynol i fyfyrwyr yn lle cymhwyster Iaith Saesneg, neu'n ychwanegol ato.

Tystiolaeth arall o gymhwysedd iaith Saesneg

Rhaglenni Iaith Saesneg Prifysgol Caerdydd

Ar gyfer ymgeiswyr heb gymhwyster Iaith Saesneg ar lefel addas, rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni Iaith Saesneg. Eu bwriad yw i baratoi ymgeiswyr ar gyfer astudio yn y Brifysgol ac i wella’u cymhwyster Iaith Saesneg.

Cymwysterau Academaidd a addysgir yn Saesneg

Gall cymhwyster academaidd a addysgir yn Saesneg yn unig, sydd ar lefel uwch neu'n gyfwerth ag anghenion safonol israddedig ac ôl-raddedig, gael ei ddefnyddio mewn rhai sefyllfaoedd i fodloni gofyn cymhwyster iaith y Brifysgol.

Geirda Cyflogwr

Mewn rhai amgylchiadau gall geirda cyflogwr gael ei ddefnyddio i fodloni gofynion cymhwyster iaith y Brifysgol.

Gallwch ddarganfod mwy am y gwahanol ffynonellau o dystiolaeth o gymhwyster iaith Saesneg ar dudalennau arweiniad yr Iaith Saesneg.

Mewn rhai achosion gall myfyrwyr gael cynigion i fynychu cyrsiau cyn-sesiynol Saesneg yn lle, neu yn ychwanegol i’w cymhwyster Iaith Saesneg.

Rhaglenni Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd

Os oes angen hyfforddiant iaith Saesneg arnoch cyn neu yn ystod eich cwrs, gellir trefnu hyn trwy ein canolfan addysgu'r iaith Saesneg ar y campws.

Employer English language referee report form

23 February 2016

This form should be completed by your employer to provide information about your English language competency.

PDF