Gwneud Cais

Rydym yn croesawu myfyrwyr gydag amryw o gymwysterau a chyflawniadau sy'n dangos potensial i elwa o'n haddysgu a dysgu a arweinir gan ymchwil.

O’r broses gwneud cais ymlaen bu cefnogaeth gyson ar gael ar gyfer unrhyw gwestiwn a phryderon, ac mae’r un gefnogaeth wedi bodoli ar gyfer cofrestru a’r cwrs hefyd.

Cerys, MA Llenyddiaeth Saesneg

Sut i wneud cais

Canllaw cam wrth gam i’r broses gwneud cais i astudio cwrs ôl-raddedig.

Meini Prawf Derbyn

Dysgwch mwy am ein hanghenion angenrheidiol i chi astudio yma ynghyd â gwybodaeth am gydraddoldeb ac amrywiaeth a mynediad gohiriedig.

Ysgrifennu Cynnig Ymchwil

Gwnewch yn siŵr bod eich cynnig ymchwil yn cael ei groesawu drwy ddarllen ein canllaw.

Gofynion Iaith Saesneg

Dysgwch sut medrwch ddangos bod eich lefel o Saesneg yn cwrdd ag anghenion y cwrs.

Ffurflenni gwneud cais

Gwell gwneud cais drwy’r post? Llwythwch y ffurflen i lawr, argraffwch a chwblhewch y ffurflenni angenrheidiol.

Adborth i ymgeiswyr aflwyddiannus

Darganfyddwch sut i gyflwyno cais am adborth ynghylch ymgais aflwyddiannus.

Dychwelyd i gwblhau eich cais?

Gwybodaeth am sut i ddychwelyd a chwblhau eich cais ar gyfer astudio ôl-raddedig.

EU applicants

Find out how the UK's decision to leave the European Union will affect applicants and prospective students from the EU.

Ceisiadau ansafonol

Mae yna brosesau ymgeisio gwahanol ar gyfer ein cyrsiau Gwaith Cymdeithasol, Ymarfer Cyfreithiol (amser llawn), y Diploma Graddedig yn y Gyfraith (amser llawn), a Chwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar. Dyma wybodaeth i'ch helpu i wneud cais ar eu cyfer.