Cefnogi Myfyrwyr

Mae gennym amrywiaeth o wasanaethau pwrpasol i’ch helpu chi i fanteisio i’r eithaf ar eich bywyd fel myfyriwr.

Gwyliwch ein fideo youtube sy'n rhoi gwybodaeth am ein gwasanaethau.

Mae ein staff yn y Canolfannau Cefnogi Myfyrwyr yma i gynnig cyngor a chymorth cyfrinachol i chi yn ôl yr angen.

Mae ein cymorth yn cynnwys:

 • Cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr.
 • Cymorth i fyfyrwyr rhyngwladol i fyfyrwyr o'r tu allan i'r DU ynghylch amrywiaeth mawr o faterion gan gynnwys menfudo a fisâu.
 • Cymorth anabledd a dyslecsia i fyfyrwyr gan gynnwys cynghorwyr iechyd meddwl pwrpasol.
 • Cymorth ariannol i helpu'r rheiny sydd ag anawsterau ariannol gan gynnwys y Cronfeydd Argyfwng Ariannol a Chaledi.
 • Cwnsela i fyfyrwyr sy'n teimlo'n ofidus neu'n bryderus.
 • Cyngor a gwybodaeth gyrfaoedd a chyflogadwyedd, gweithdai, digwyddiadau, lleoliadau profiad gwaith a mwy.
 • Advice and Money – support with funding, bursaries, fees, loans, debts, childcare, housing, academic matters and other welfare issues.
 • Careers and Employability – support with career planning, including what to do with your degree, job hunting and recruitment, further study, taking time out, work experience, academic skills and employability.
 • Counselling, Health and Wellbeing – confidential counselling and wellbeing support to students who wish to discuss matters of a personal or emotional nature which impact on their ability to study.
 • Disability and Dyslexia – supporting students with specific learning difficulties, disabilities, medical conditions and mental health difficulties on funding for support, assistance in making reasonable adjustments, assessments of disability related needs and specialist support to assist you during your studies.
 • International Student Support – supporting students from outside the UK on a wide range of issues including immigration and visas.

Contact us

Follow us on Twitter:

Find us on Facebook:

You can also follow our blog and subscribe to our YouTube channel.

Cymorth Myfyrwyr (Cathays)

Cymorth Myfyrwyr (Parc Mynydd Bychan)

Ymholiadau Cymorth Myfyrwyr Rhyngwladol (Parc Cathays)