Cefnogi Myfyrwyr

International student visiting the helpdesk

Mae gennym amrywiaeth o wasanaethau pwrpasol i’ch helpu chi i fanteisio i’r eithaf ar eich bywyd fel myfyriwr. 

Mae ein staff yn y Canolfannau Cefnogi Myfyrwyr yma i gynnig cyngor a chymorth cyfrinachol i chi yn ôl yr angen. 

Mae ein cymorth yn cynnwys:

  • Cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr.
  • Cymorth i fyfyrwyr rhyngwladol i fyfyrwyr o'r tu allan i'r DU ynghylch amrywiaeth mawr o faterion gan gynnwys menfudo a fisâu.
  • Cymorth anabledd a dyslecsia i fyfyrwyr gan gynnwys cynghorwyr iechyd meddwl pwrpasol. 
  • Cymorth ariannol i helpu'r rheiny sydd ag anawsterau ariannol gan gynnwys y Cronfeydd Argyfwng Ariannol a Chaledi. 
  • Cwnsela i fyfyrwyr sy'n teimlo'n ofidus neu'n bryderus. 
  • Cyngor a gwybodaeth gyrfaoedd a chyflogadwyedd, gweithdai, digwyddiadau, lleoliadau profiad gwaith a mwy.

Cymorth Myfyrwyr (Cathays)

Cymorth Myfyrwyr (Parc Mynydd Bychan)

Ymholiadau Cymorth Myfyrwyr Rhyngwladol (Parc Cathays)