Chwaraeon

Beth bynnag eich lefel gallu neu ymrwymiad rydym yn darparu amrywiaeth eang o gyfleoedd i chi.

Cewch gyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon elît a hamdden, ar draws ein pedair prif ganolfan o fewn y campws.

Mae gennym dros 60 o glybiau i ddynion ac i fenywod i gymryd rhan ynddynt, yn amrywio o chwaraeon traddodiadol (fel rygbi a chriced) i grefftau ymladd, chwaraeon moduro a chwaraeon dŵr. Mae gennym hefyd, Rhaglen Perfformiad Uchel sy’n darparu cefnogaeth i fyfyrwyr sy’n athletwyr, a gydnabyddir bod ganddynt botensial.

High performance student athletes

Proffil Athletwyr

Meet our high performance athletes and see their sporting achievements.

Hockey at Cardiff University

Chwaraeon Perfformiad

Mae ein rhaglenni perfformiad yn galluogi myfyrwyr sy’n athletwyr i barhau â’u gyrfaoedd chwaraeon ynghyd â'u haddysg.

Men's rugby team

Clybiau Chwaraeon

Mae gennym dros 60 o glybiau chwaraeon, gyda nifer ohonynt yn cystadlu yn BUCS a chystadlaethau cenedlaethol.

Indoor courts at the Sports Training Village

Cyfleusterau Chwaraeon

Lleolir ein cyfleusterau chwaraeon ar bedwar safle ar draws y ddau gampws ac maent yn cynnwys pentref hyfforddi, pwll nofio, canolfan ffitrwydd a sboncen a meysydd chwaraeon 33 erw.