Chwaraeon

Mae gennym dros 60 o glybiau chwaraeon yn amrywio o chwaraeon traddodiadol (fel rygbi, pêl-droed, criced neu dennis) i grefftau ymladd, chwaraeon modur a chwaraeon dŵr.

Mae llawer o glybiau'n teithio i bob rhan o'r DU i gystadlu yn erbyn prifysgolion eraill yng nghystadleuaeth Chwaraeon Prifysgol a Cholegau Prydain.

Codir ffi fechan i ymaelodi â phob clwb ond mae hyn yn cynnwys yswiriant.

Os nad oes gennych amser i ymrwymo i glwb chwaraeon, mae hefyd gennym sawl cynghrair poblogaidd gan gynnwys pêl-droed 11 bob ochr a 5 bob ochr, pêl-rwyd, sboncen, tennis, badminton a dodgeball. Gallwch gasglu grŵp o ffrindiau ynghyd i ffurfio tîm.

Cyfleusterau

Lleolir ein cyfleusterau chwaraeon ar bedwar safle ar draws y ddau gampws ac maent yn cynnwys pentref hyfforddi, pwll nofio, canolfan ffitrwydd a sboncen a meysydd chwaraeon 33 erw (a ddefnyddir gan garfannau teithiol rhyngwladol). Yn ogystal mae gennym sgwariau criced, rhwydau criced dan do, cyrtiau badminton, cyrtiau tennis dan do a thu allan, cyrtiau pêl rwyd a dojo crefftau ymladd.

Rhaglen Perfformiad Uchel

Os mae myfyrwyr wedi cynrychioli'u gwlad ar lefel Cenedlaethol, Iau neu Hŷn, neu os mae eu corff rheoli'n cydnabod bod ganddynt botensial rhagorol, mae ein Rhaglen Perfformiad Uchel wedi'i dylunio ar eu cyfer. Dyma raglen sy'n cefnogi athletwyr-myfyrwyr i barhau â'u gyrfaoedd chwaraeon ar yr un pryd â'u haddysg.