Canolfan y Graddedigion

Rydym yn falch i fod ymhlith y Prifysgolion cyntaf yn y DU i gynnig adnodd arbennig ar gyfer ôl-raddedigion.

Students outside the Graduate Centre

Mae Canolfan y Graddedigion yn darparu cyfleuster astudio a chymdeithasol sydd yn ganolog ac ar agor drwy gydol y flwyddyn i fyfyrwyr ôl-raddedig a addysgir neu fyfyrwyr ymchwil, yn ychwanegol i’r cyfleusterau a ddarparir gan yr Ysgolion Academaidd unigol.

Rydym yn darparu canolfan i ôl-raddedigion o bob disgyblaeth gan adael i fyfyrwyr gael y cyfle i gwrdd ag i gymdeithasu o fewn y gymuned ôl-raddedig ehangach.

Adnoddau astudio arbennig

Gwaith grŵp

Mae yna ystafelloedd cyfarfod ar gyfer gweithdai, grwpiau prosiect, seminarau a chyflwyniadau. Mae yna groeso i astudiaethau grŵp yn y Lolfa Goffi lle mae yna gyfrifiaduron ychwanegol i chi wirio'ch ebyst. 

Astudio unigol 

Mae gennym amrywiaeth o ddewisiadau i chi; o podiau astudio unigol, i’n hystafell gyfrifiadurol, gan gynnig newid dymunol o’ch llyfrgell arferol neu ardal astudio eich Ysgol.

Cyfrifiadura 

Gyda mynediad di-wifr i’r We drwy gydol y Ganolfan, mynediad di-wifr i rwydwaith cyfrifiadurol y Brifysgol ac ystafell gyfrifiaduron gyda chyfrifiaduron rhwydweithiol. Mae yna ddyfais aml swyddogaeth ar gyfer argraffu, sganio a chopïo mewn lliw a du a gwyn gyda gofod ar gyfer gweithio o’ch gliniadur.

Cymdeithasu'n y Ganolfan 

Ystafell Gyffredin 

Mae gan yr Ystafell Gyffredin ddigonedd o seddi cyfforddus a chegin i fyfyrwyr sy’n cynnig lle da i ymlacio o fywyd prysur y campws. Yng nghanol misoedd yr haf, gallwch fwynhau'r gofod awyr agored ar y campws ar ein balconi awyr agored.

Mae modd llogi’r gofod yn rhad ac am ddim ar gyfer digwyddiadau fel cynadleddau ôl-raddedig a seminarau, digwyddiadau cwrdd â phartïon Ysgolion Academaidd.

Digwyddiadau

Mae Canolfan y Graddedigion yn cydweithio gydag Undeb y Myfyrwyr Chymdeithas Myfyrwyr Ôl-raddedig i gynnig digwyddiadau cymdeithasol.  

Mae digwyddiadau Canolfan y Graddedigion, y gorffennol a’r presennol yn cynnwys Wythnos Groeso, teithiau undydd, nosweithiau cwis, nosweithiau ffilm a phartïon tymhorol. Mae myfyrwyr yn cael eu hannog i gymryd rhan yn y gwaith cynllunio’r digwyddiadau drwy ymuno â’r pwyllgor cymdeithas ôl-raddedig.

Gofod i Ôl-raddedigion Parc y Mynydd Bychan 

Mae ein cyrsiau gofal iechyd wedi'u lleoli ym Mharc y Mynydd Bychan, lleoliad sy'n cael ei rannu gan ein Hysgolion Academaidd ac Ysbyty Prifysgol Caerdydd. 

Mae ein hardal ôl-raddedig yn cynnwys ardal astudio a gofod cymdeithasol. Mae’r ardal astudio ar gyfer gwaith unigol neu fel grŵp, a gyda mynediad i Wi-Fi y Brifysgol, taflunydd a chyfrifiadur rhwydweithiol. Mae gan y gofod cymdeithasol nifer o soffas a seddi i gymryd hoe o astudio. Mae’r gofod hefyd yn cynnwys teledu Freeview, micro-don a chyfleusterau i wneud diod boeth.

Os hoffech gynnal digwyddiad cymdeithasol yn y gofod hwn, cysylltwch â'r Ganolfan.

Derbynfa Canolfan Raddedigion