Canolfan y Graddedigion

Rydym yn falch i fod ymhlith y Prifysgolion cyntaf yn y DU i gynnig adnodd arbennig ar gyfer ôl-raddedigion. 

Mae'r fideo isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae Canolfan y Graddedigion yn cydweithio gyda'n Hysgolion Academaidd drwy gynnig adnoddau ychwanegol yn cynnwys gofod, adnoddau astudio a chymdeithasu. Yn ogystal mae'r Ganolfan yn trefnu gweithdai a digwyddiadau i fyfyrwyr. 

Adnoddau astudio

Gwaith grŵp

Mae yna ystafelloedd cyfarfod ar gyfer gweithdai, grwpiau prosiect, seminarau a chyflwyniadau. Mae yna groeso i astudiaethau grŵp yn y Lolfa Goffi lle mae yna gyfrifiaduron ychwanegol i chi wirio'ch ebyst. 

Astudio unigol 

Mae'r Ystafell Ddarllen yn cynnig mannau tawel unigol ac yn newid dymunol o'ch mannau astudio arferol yn y llyfrgell neu'n eich Ysgol.  

Cyfrifiadura 

Cewch fynediad di-wifr i'r We drwy gydol y Ganolfan a gallwch weithio ar rwydwaith y Brifysgol. Mae'r ystafell TG yn cynnwys cyfrifiaduron wedi'u rhywdweithio, peiriannau argraffu, sganiwr a ffotocopïwr ar gyfer eich anghenion ymchwil ac astudio.   

Cymdeithasu'n y Ganolfan 

Ystafell Gyffredin 

Dyma le i chi ymlacio ac i gwrdd â ffrindiau am ginio neu goffi a chymdeithasu wedi diwrnod o astudio neu ymchwil. Mae'n fan cyfforddus gyda setiau teledu sgrîn fawr a Nintendo Wii. Mae modd bwcio'r ystafell ar gyfer digwyddiadau hefyd. 

Digwyddiadau

Mae Canolfan y Graddedigion yn cydweithio gydag Undeb y Myfyrwyr Chymdeithas Myfyrwyr Ôl-raddedig i gynnig digwyddiadau cymdeithasol.  

Mae digwyddiadau'r Ganolfan yn cynnwys Wythnos Groeso, teithiau undydd, nosweithiau cwis, nosweithiau ffilm a phartīon tymhorol. Mae myfyrwyr yn cael eu hannog i gymryd rhan yn y gwaith cynllunio hefyd. 

Gofod i Ôl-raddedigion Parc y Mynydd Bychan 

Mae ein cyrsiau gofal iechyd wedi'u lleoli ym Mharc y Mynydd Bychan, lleoliad sy'n cael ei rannu gan ein Hysgolion Academaidd ac Ysbyty Prifysgol Caerdydd. 

Gallwch gael mynediad i Ofod yr Ôl-raddedigion 24 awr y dydd gyda'ch carden adnabod myfyriwr. Mae'r gofod yn cynnwys mannau astudio a chymdeithasu. Mae'r man astudio ar gyfer gwaith astudio unigol neu mewn grŵp. Cewch fynediad i wi-fi'r Brifysgol, taflunydd a chyfrifiadur ar y rhwydwaith. Mae'r man cymdeithasu'n cynnwys digonedd o fannau eistedd cyfforddus i chi gael hoe, teledu Freeview, chwaraewr DVD a Nintendo Wii. 

Os hoffech gynnal digwyddiad cymdeithasol yn y gofod hwn, cysylltwch â'r Ganolfan.

Derbynfa Canolfan Raddedigion